Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
04/10/2021
 

Nyt fra Navision Stat

Ekstra kontrol i Navision Stat understøtter, at udbetalinger sker til korrekt modtager

Den 30. august blev Navision Stat 9.7.003 frigivet, og med denne version er indført en ny funktionalitet, som i forbindelse med behandling indgående købsdokumenter (fakturaer) viser afvigelser i betalingsoplysninger i forhold de eksisterende oplysninger på kreditoren.
 
Afvigelserne fanges automatisk, når betalingsoplysningerne på en faktura ikke er identiske med de eksisterende oplysninger i kreditormodulet. Herefter bliver brugere, som behandler indgående købsdokumenter, bedt om at rette eventuelle fejl eller godkende afvigelsen. 
» Læs nyheden på oes.dk