Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
11/10/2021

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar. 
 
Løn fra denne kørsel er til disposition fredag d. 15. oktober 2021.
» Gå til Løninformation nr. 19 fra LG 11/2021, 1. lønkørsel

Aftaler som følge af OK 21

Efterhånden som der, i forlængelse af OK 21, bliver indgået aftaler på de forskellige forhandlingsområder vil disse blive omtalt i Løninformationen. I Løninformationen til denne lønkørsel er beskrevet 3 aftaler for henholdsvis:
 
Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere
 
Konsulenter
 
Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, køkkenledere, økonomaer og ernæringsassistenter

Mulighed for engelsk version af lønsedlen

Der er nu mulighed for at vælge en engelsk version af lønsedlen. Du kan via opsætning i SLS, udvælge de medarbejdere, der fremover skal modtage den engelske version. I Løninformationen til denne lønkørsel kan du læse mere om hvordan du i HR-Løn kan vælge engelsk lønseddel for en given medarbejder.
Du kan læse mere om hvordan du i SLS sætter lønsedlen op til den engelske version via linket:
» Opsætning af engelsk lønseddel på oes.dk

Hold øje med dine ikke-godkendte indberetninger

Som forberedelse til 2. godkenderfunktionen, der implementeres senere på året, vil der fra denne lønkørsel blive fremsendt mail til de institutioner, der har flest ikke-godkendte indberetninger. Når 2. godkenderfunktionen er implementeret vil ikke-godkendte indberetninger standse hele lønnen for den pågældende medarbejder.
Det er derfor vigtigt, at der lokalt tilrettelægges en arbejdsproces, hvor det sikres, at alle indberetninger godkendes forud for en lønkørsel. Du kan med fordel allerede nu selv kontrollere, at dine indberetninger bliver godkendt forud for lønkørslen.

Du kan læse mere om 2. godkenderfunktionen her:
» Læs vejledning på oes.dk

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftstatus