Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

Ny procentregulering pr. 1. oktober 2021

Den seneste procentregulering pr. 1. oktober 2021 blev planmæssigt opdateret i SLS, hvorved den fremkommer korrekt i løntabellen i ansættelsesbrevene med ansættelsesdato i oktober eller senere efter lønsynkronisering er foretaget.  
 
 

Vejledningerne opdateres og sammenskrives løbende

Vi har gennem den sidste tid sammenskrevet en lang række af vores vejledninger, så vejledninger til de samme processer bliver samlet i én vejledning. Eksempelvis har vi sammenskrevet de to vejledninger ’Fratrædelse’ og ’Fratrædelse af medarbejdere med flere ansættelsesforhold’.
 
Arbejdet med opdatering og sammenskrivning pågår løbende, og vi er ikke helt i mål, men vi lægger løbende de nye vejledninger på hjemmesiden efterhånden som de er færdige. 
 
 

Ny vejledning til håndtering af konteringsoplysninger i Statens HR

En ny vejledning er tilgængelig på Økonomistyrelsens hjemmeside, som forklarer hvordan konteringsoplysninger registreres i Statens HR og overføres til Statens Lønløsning.
 
Vejledningen viser hvor konteringsoplysninger kan registreres i systemet, og hvad man som HR-medarbejder skal være opmærksom på, hvis der ændres i disse data.
» Læs vejledningen på oes.dk
 
 

Ny version af brevet til bekræftelse på opsigelse

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) har udarbejdet en ny version af brevet ’Bekræftelse på opsigelse’, som HR-medarbejdere kan trække i Statens HR og sende til den fratrædende medarbejder.
 
Brevet indeholder stadig et institutionsspecifikt afsnit, men brevets første afsnit, som vedligeholdes af MEDST, har fået en ny formulering, som blandt andet er tilpasset den nye ferielov. Den nye version af brevet er allerede nu tilgængelig i Statens HR.

Drift og support

Opdatering af Statens HR i oktober

Statens HR bliver opdateret med en ny version fra systemleverandøren Oracle fredag den 15. oktober. Opdateringen betyder, at Statens HR ikke kan tilgås fra fredag den 15. oktober kl. 21 til lørdag den 16. oktober kl. 12.
 
 

Det er tid til at tjekke Diskrepansrapporten

Næste frist for indrapportering til Statens Lønsystem er torsdag den 7. oktober klokken 14, og det er derfor tid til at gennemgå Diskrepansrapporten for afvigelser mellem Statens Lønsystem og Statens HR.
 
Afvigelser kan opstå, når der er foretaget ændringer i et af systemerne, som kræver godkendelse i det andet. Det kan for eksempel dreje sig om fremdaterede ændringer til arbejdstid.
 
Det er institutionens ansvar at følge op på Diskrepansrapporten, som nu ligger tilgængelig på SFTP-sitet. Se en oversigt over kommende lønkørsler her.
» Se kommende lønkørsler
 
 

Følg med i driftstatus

Driftstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen