Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

Smart løsning i Statens HR gør det nemmere at administrere rejsekreditorer i Navision Stat

Institutioner som både benytter Statens HR og Navision Stat, kan med et flueben i det rigtige felt spare tid og forebygge fejl i forbindelse med udbetalinger. I fald din institution ikke allerede er i gang med at håndtere rejsekreditorer via Statens HR, så læs videre her.
 
Ved at markere medarbejdere som rejsekreditorer i Statens HR, kan medarbejderdata automatisk overføres til Navision Stats kreditormodul. Fordelene er, at institutionen kan nøjes med at oprette og vedligeholde medarbejderes stamdata ét sted, og at medarbejderen fra ansættelsens start er klar til at modtage udbetalinger.  
 
Kom godt i gang
Hvis institutioner ønsker at tage løsningen i brug, skal de gøre to ting:
  • Med et flueben markere medarbejdere som rejsekreditorer i Statens HR.
  • Få opsat en automatisk kørsel i Navision Stat, der overfører medarbejdernes stamdata fra Statens HR.
Overførslen af medarbejderes stamdata kan opsættes til at ske automatisk på daglig basis. Kørslen vil matche allerede eksisterende kreditorer, så man undgår dubletter. Dette ændrer ikke ved, at medarbejdere stadig skal oprettes i RejsUd.
 
 
» Læs hele nyheden
 

Drift og support

Opdatering af Statens HR i oktober

Statens HR bliver opdateret med en ny version fra systemleverandøren Oracle fredag den 15. oktober. Opdateringen betyder, at Statens HR ikke kan tilgås fra fredag den 15. oktober kl. 21 til lørdag den 16. oktober kl. 12.
 
 

Gå-hjem-møde om Fejlhåndteringsmodul

Den 27. oktober kl. 14-15 afholder Statens HR et Gå-hjem-møde vedrørende Fejlhåndteringsmodulet. Mødet henvender sig til HR-medarbejdere samt lokaladministratorer. Invitationen er sendt til jeres driftsansvarlige (den ansvarlige for anvendelsen af Statens HR). Hvis I endnu ikke har fået tilsendt invitationen til mødet, skal I henvende jer til dem. 
 
Vi vil gerne tilrettelægge undervisningen, så den bliver så relevant for jer som muligt. Derfor vil vi bede jer sende spørgsmål og/eller eksempler på fejlkoder, som I har svært ved at håndtere forud for undervisningen.
 
I opretter en supportsag via Serviceportalen af typen 'Spørgsmål' med følgende overskrift: ”Input til Gå-hjem-møde om Fejlhåndtering". Jeres input skal senest være modtaget den 15. oktober.
» Se kommende lønkørsler
 
 

Følg med i driftstatus

Driftstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen