Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
09/11/2021

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar. 
 
Løn fra denne kørsel er til disposition fredag d. 15. november 2021.
» Gå til Løninformation nr. 21 fra LG 12/2021, 1. lønkørsel

Ny generation Digital Post og din lønseddel

Digitaliseringsstyrelsen indfører Ny generation Digital Post og det har betydning for hvornår du modtager din lønseddel i e-Boks i november måned. Der er nemlig lukket for forsendelse af post til e-Boks i dagene 26. til 29. november 2021. Du vil derfor først kunne se din lønseddel for november måned i e-Boks den 30. november 2021.
» Du kan læse mere om Ny generation Digital Post her

2. godkenderfunktion

Der arbejdes fortsat med test af 2. godkenderfunktionen og den forventede implementering er udskudt til februar 2022.

Som forberedelsen til 2. godkenderfunktionen bliver der på nuværende tidspunkt, efter hver lønkørsel, fremsendt mail til de institutioner, der har haft mere end 100 ikke-godkendte indberetninger til lønkørslen. Det gøres for at skærpe opmærksomheden omkring 2. godkendelse i de institutioner, der endnu ikke har etableret arbejdsgange, der sikrer godkendelse af indberetninger inden lønkørslen. Ikke-godkendte indberetninger vil standse hele lønnen for den pågældende medarbejder når 2. godkenderfunktionen indføres til februar 2022.

I december måned vil der forud for lønkørslen blive fremsendt advisering om ikke-godkendte indberetninger til den pågældende bruger, hvis indberetning ikke er godkendt, og den ”inddatakontrollant”, der er opsat via BSL. Denne adviseringen giver mulighed for, at der kan foretages godkendelse af ikke-godkendte indberetninger inden lønkørslen og bidrager dermed til, at der kan ske rettidig lønudbetaling til alle medarbejdere.

Brugerstyring Løn – Kontrol og revision

Efter implementering af ny version på Brugerstyring Løn med fanen ’Kontrol og revision’, er der stillet spørgsmål til de udsendte rapporter på bero-satte brugerkonti.

Der udsendes nu automatisk kontrollister en gang om måneden til områdets bestillere og kontrollanter, hvoraf det vil fremgå om der er bero-satte konti. Er der ikke bero-satte konti, vil rapporten have teksten ”ingen brugere i bero”.

Som forberedelse til implementering af 2. godkenderfunktionen gøres I opmærksomme på, at udfyldning af ”Inddatakontrollant” i Brugerstyring Løn er obligatorisk. Inddatakontrollanterne vil som beskrevet ovenfor blive adviseret om manglende godkendelse af indberetninger forud for lønkørslerne. På nuværende tidspunkt mangler over halvdelen af institutionerne at opsætte inddatakontrollanter i BSL.

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftstatus