Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
10/11/2021
 

Nyt fra Navision Stat

 

Fejl i visse typer bestillinger via DDI’en

Der er desværre konstateret fejl ved afsendelse af ændringsbestillinger, der kan bevirke, at disse i visse tilfælde ikke sendes til godkendelse som påkrævet.  
 
Fejlen optræder kun, hvis man benytter handlingen ”Kontrollér (Send) bestilling” fra handlingsbåndet på en ændringsbestilling og har valgt ”Afslut automatisk bestilling hvis ingen fejl:”.
 
Fejlen betyder, at der kan være rettet oplysninger på stamkort, der ikke er blevet godkendt, og derfor potentielt er fejlbehæftede. 
 

Bagudrettet kontrol

Fejlen er rettet i Navision Stat version NS9.8 men skal stadig kontrolleres bagudrettet. Hvis man benytter en ældre version end version NS9.8, fraråder vi, at man benytter ”Kontrollér (Send) bestilling” fra handlingsbåndet på ændringsbestillinger.

Ændringsbestillinger vedr. kreditorer er obligatoriske at godkende, men kan ydermere også lokalt være opsat for debitorer. Vi anbefaler, at de medarbejdere, der normalt godkender bestillinger i institutionerne, kontrollerer bagudrettet for ikke-godkendte ændringsbestillinger for kreditorer og eventuelt debitorer, hvor der har været opsat godkendelse.
For kreditorændringer gøres dette ved at sætte nedenstående filter på listen over afsluttede bestillinger, der findes her: /Afdelinger/Økonomistyring/ Indrapportering til ØSC/Bestillinger - Afsluttet (se illustration)
 
Hvis man har godkendelse påkrævet på debitorændringer tilføjes ’Debitorbestilling’ til filteret Type.
Skærmbillede fra Navision Stat, hvor bestillingerne rettes.

Dokumenter kontrollen

Hvert bestillingskort åbnes, og oplysningerne kontrolleres for korrekthed. Vi anbefaler, at resultatet af kontrollen dokumenteres og gemmes. 
 
Vi beklager den ulejlighed, fejlen bevirker.  
 
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os via Serviceportalen under Økonomi og Regnskab > Navision Stat.
» Link til Serviceportalen