Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
23/11/2021

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar. 
 
Løn fra denne kørsel er til disposition tirsdag d. 30. november 2021.
» Gå til Løninformation nr. 22 fra LG 12/2021, 2. lønkørsel

Ny generation Digital Post og din lønseddel

Digitaliseringsstyrelsen indfører Ny generation Digital Post og det har betydning for hvornår du modtager din lønseddel i e-Boks i november måned. Der er nemlig lukket for forsendelse af post til e-Boks i dagene 26. til 29. november 2021. Du vil derfor først kunne se din lønseddel for november måned i e-Boks den 30. november 2021.

Der vil være adgang for lønsagsbehandlere til lønsedler via lønarkivet, nøjagtigt som der plejer at være.
» Du kan læse mere om Ny generation Digital Post her

2. godkenderfunktion

Der arbejdes fortsat med test af 2. godkenderfunktionen og den forventede implementering er udskudt til februar 2022.

Der vil fortsat blive fremsendt mail til de institutioner, der har haft mere end 100 ikke-godkendte indberetninger til lønkørslen. Det gøres for at skærpe opmærksomheden omkring 2. godkendelse i de institutioner, der endnu ikke har etableret arbejdsgange, der sikrer godkendelse af indberetninger inden lønkørslen. Ikke-godkendte indberetninger vil standse hele lønnen for den pågældende medarbejder når 2. godkenderfunktionen indføres til februar 2022.

I december måned vil der forud for lønkørslen blive fremsendt advisering om ikke-godkendte indberetninger til den pågældende bruger, hvis indberetning ikke er godkendt, og den ”inddatakontrollant”, der er opsat via BSL. Denne adviseringen giver mulighed for, at der kan foretages godkendelse af ikke-godkendte indberetninger inden lønkørslen og bidrager dermed til, at der kan ske rettidig lønudbetaling til alle medarbejdere.

Længere tekster på lønsedlen

I arbejdet med at forbedre lønsedlen er der ændret ved nogle af teksterne på lønsedlen. Ændringerne består fx i, at forkortelser er skrevet ud i det omfang, der er plads i tekstfeltet. Der er foretaget ændringer i teksterne for at lette læsningen og forståelsen af lønsedlen.

Kørselskalender for 2022

Kørselskalenderen angiver den senest mulige indrapporteringsfrist for ændringer i SLS og HR-Løn samt hvornår lønnen er til disposition. Som noget nyt, og efterspurgt af flere kunder, indeholder kørselskalenderen for 2022 ligeledes frister for de 2 første lønkørsler i 2023.
» Du kan finde kørselskalenderen for 2022 her

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftstatus