Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

'Stillingsnummer' flytter fra stilling til ansættelsesforhold

I dag er feltet 'Stillingsnummer' placeret på stillingsobjektet, således at det tilknyttes den person, som placeres i stillingen. Med opdateringen i december vil feltet 'Stillingsnummer' blive flyttet til ansættelsesforholdet.
 
Det betyder i praksis, at stillingsnummeret bliver knyttet til en ansættelse, og følger dermed personen og ikke en bestemt stilling, som kan besættes med skiftende medarbejdere.
 
Derved ændres datamodellen på følgende måde:
1) Feltet Stillingsnummer fjernes fra Stillingsobjektet i LFS (lokale fagsystemer).
2) Nyt fleksfelt i stillingsnummer tilføjes til Ansættelsesforhold objektet i LFS.
3) Der genereres ny XSD (XML schema definition) for objekterne Stilling og Ansættelsesforhold for LFS. Kunder som benytter LFS bør undersøge, om det har konsekvenser for deres eksisterende måde at hente data fra API’et (application programming interface).
 
Tal derfor med jeres it ansvarlige om ændringen i stillingnummeret vil have afledte konsekvenser for jer, så I kan være på forkant. Ændringen gælder fra opdateringen i december, der kommer på Statens HR efter arbejdstid den 15. december 2021 i uge 50.
 
Hvis der er spørgsmål til ændringerne, kan du kontakte Team Statens HR via Serviceportalen. 
 

Drift og support

 

Gå-hjem-møde om Diskrepansrapporten

Onsdag den 15. december kl. 14 -15 afholder Statens HR endnu et gå-hjem-møde vedrørende Diskrepansrapporten.
 
Statens HR afholdt et gå-hjem-møde vedrørende diskrepansrapporten d. 10. november, hvor der desværre var problemer med linket i indkaldelsen, hvilket betød, at det ikke var alle institutioner, som nåede at komme på mødet.
 
Vi afholder derfor et ekstra møde med samme indhold d. 15. december. På mødet vil vi gennemgå indholdet i diskrepansrapporten, eksempler på forskelle og hvordan disse kan afhjælpes.
 
Mødet henvender sig til HR-medarbejdere samt lokaladministratorer. Som sædvanlig sendes indkaldelsen til mødet til alle driftsansvarlige i Statens HR, og I skal derfor henvende jer til jeres lokale driftsansvarlige for at få videreformidlet indkaldelsen.
 
 

Følg med i driftstatus

Driftstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen