Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
14/12/2021
 

Nyt om økonomistyring - december 2021

Årets sidste nyhedsbrev om vores aktuelle tilbud og lidt om det, du kan glæde dig til lige efter nytår: 
 • Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring - kurser i 2022
 • Nyt koncept for udgiftsopfølgning
 • Ny publikation om risikostyring i 2022
 • Værktøj til revisionsbemærkninger og risikostyring i 2022
 • Økonomistyrelsen undersøger styring i staten i 2022

Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring

Grunduddannelse i økonomistyring udbydes i Århus og København i 2022

Økonomistyrelsen udbyder to hold på grunduddannelse i økonomistyring i henholdsvis Århus og København i 2022.
 • Århus-hold starter d. 16. marts og afsluttes i juni
 • København-hold starter d. 24. august og afsluttes i december
Tilmelding til grunduddannelse i økonomistyring via Campus.

Grunduddannelse i statslig økonomistyring er et praksisnært kompetenceudviklingsforløb, der giver en indføring i bevilling og budgettering, controlling, datainformeret styring og forretningsrådgivning. Læs mere om indholdet på uddannelsen her.

Kursus i risikostyring i Århus og København i 2022

Økonomistyrelsen udbyder tre hold på kurset i risikostyring i Århus og København i 2022. Kurserne afvikles på følgende datoer:
 • København, d. 28. februar, 1. og d. 21. marts
 • Århus, d. 2., 3. og d. 31. maj
 • København, d. 29. og 30. august og d. 15. september
Læs mere om kursus i risikostyring, hvor du bl.a. lærer om risikotyper, håndtering af risici, og implementering af risikostyring i din organisation.  

Kursus i intern finansiel kontrol i Århus og København i 2022

Økonomistyrelsen udbyder tre hold på kurset i intern finansiel kontrol i Århus og København i 2022. Kurserne afvikles på følgende datoer:
 • København, d. 14., 15. og d. 28. marts
 • Århus, d. 18. og 19. maj, og d. 9. juni
 • København, d. 5., 6. og 22. september
Læs mere om kursus i intern finansiel kontrol, hvor du bl.a. lærer om de statslige regler ift. intern finansiel kontrol, håndtering af finansielle risici og tilrettelæggelse af et godt kontrolmiljø.

Nyt koncept for udgiftsopfølgning

Power BI rapport til udgiftsopfølgning
Vi arbejder i øjeblikket på højtryk med revideringen af koncept for udgiftsopfølgning. Det nye koncept forventes at gå i luften til første udgiftsopfølgning i 2022. Revideringen betyder, at det nuværende Word-notat automatiseres gennem en Power BI rapport, der understøttes af en ledelsesberetning.
 
Vi har netop gennemført pilottest af det nye koncept med positive tilbagemeldinger fra brugerne. Deres vurdering er, at det nye koncept dels vil gøre det nemmere at lave udgiftsopfølgning, dels give flere muligheder i udgiftsopfølgningen.
 
Statens Budgetsystem (SBS) bliver frem over det primære værktøj til at udarbejde udgiftsopfølgningen og det er derfor afgørende, at alle prognoser og afvigelsesforklaringer er indtastes i SBS.
 
Husk: Alle grundbudgetter for 2022 skal i SBS, da det er sammenligningsgrundlaget til Udgiftsopfølgning 1.

Ny publikation om risikostyring udkommer i 2022

Økonomistyrelsen har udarbejdet en publikation om risikostyring, som snart vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Publikationen er ikke normerende og skal alene inspirere til risikostyring i statslige institutioner. Publikationen beskriver, hvad en risiko og risikostyring er, hvorfor det er væsentligt, og hvordan det kan bedrives i praksis. Fokus er på den brede, helhedsorienterede risikostyring, som favner risici i hele institutionen og ikke kun de finansielle risici.

Værktøj til overblik over revisionsbemærkninger og risikostyring 2022

Økonomistyrelsen har udviklet et værktøj til overblik over revisionsbemærkninger og risikostyring. Værktøjet vil snart kunne findes på Økonomistyrelsens hjemmeside, hvor det kan downloades og anvendes efter lokale behov.
 
Værktøjet er ikke normerende, men er målrettet institutioner, departementer og virksomheder, som ønsker inspiration til at skabe et struktureret overblik over håndteringen af revisionsbemærkninger og risikostyring.
 
Værktøjet er udviklet i Excel, og består af: Skema til input til indberetning, en log med overblik over revisionsbemærkninger og en log til risikostyring, samt et visuelt overblik over udvalgte nøgledata og KPI’er.

Økonomistyrelsen undersøger styring i staten i 2022

I foråret 2022 gennemfører Økonomistyrelsen en undersøgelse af styring i statslige de institutioner. Alle departementer, styrelser og statslige institutioner vil derfor i første kvartal 2022 modtage et spørgeskema om deres styring.

Formålet med undersøgelsen er at fremme god styring i den offentlige sektor, og undersøgelsen tager udgangspunkt i de fem elementer i Økonomistyrelsens koncept for enkel og værdiskabende styring og ledelse i staten.
 
Undersøgelsen følger op på en tilsvarende undersøgelse fra 2016, og skal opdatere vores viden om den statslige styring, og bidrage til at udvikle Økonomistyrelsens ydelser til de statslige institutioner. I forlængelse af undersøgelsen vil Økonomistyrelsen invitere hvert ministerområde til en dialog om undersøgelsens resultater.

Læs mere om Økonomistyrelsens vision for enkel og værdiskabende styring og ledelse.

Kontaktoplysninger

Implementering af resultat- og økonomistyring 
 
» Læs mere på oes.dk