Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
10/12/2021

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar. 
 
Løn fra denne kørsel er til disposition tirsdag d. 15. december 2021.
» Gå til Løninformation nr. 23 fra LG 01/2022, 1. lønkørsel

Vi åbner for Single sign-on den 15. december kl. 12:00

På onsdag den 15 december 2021 kl. 12:00, vil der være adgang til Single sign-on på HR-Løn, BSL og Lønarkiv. Til de institutioner, der ikke er koblet op på SSO, er der forsat adgang med adgangskode og password.
» Læs mere her

Ny generation Digital Post og din lønseddel

Digitaliseringsstyrelsen har udskudt implementering af Ny generation Digital Post til 1. kvartal 2022.
» Læs mere her

2. godkenderfunktion

Der er forud for denne lønkørsel fremsendt advisering om ikke-godkendte indberetninger til den pågældende ”bruger”, hvis indberetning ikke er godkendt, og den ”inddatakontrollant”, der er opsat via Brugerstyring Løn (BSL). Denne adviseringen giver mulighed for, at der kan foretages godkendelse af ikke-godkendte indberetninger inden lønkørslen. Det har på nuværende tidspunkt ingen konsekvens for lønudbetalingen, at der er ikke-godkendte indberetninger. Men når 2. godkenderfunktionen implementeres til februar 2022 vil ikke-godkendte indberetninger standse lønudbetalingen.
 
I forbindelse med fremsendelse af adviseringsmails er der konstateret et antal fejl i de registrerede mailadresserne i BSL. I bedes derfor kontrollere og eventuelt opdatere mailadresser i BSL, således at adviseringsmails kan fremsendes til rette modtager.

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2021

Tak for alle jeres besvarelser i Brugertilfredshedsundersøgelsen vedrørende Statens Lønløsning. Vi arbejder videre med alle jeres bidrag og bemærkninger. I staten af 2022 vil der komme en udmelding omkring hvilke indsatsområder, der vil blive arbejdet videre med.

Nyt på hjemmesiden

Vi har oprettet en ny sektion på vores hjemmeside, hvor du har mulighed for at finde information om vores igangværende projekter, udviklingstiltag og kommende releases. Information vil også blive publiceret i Nyhedsbrevet og Aktuelt.
» Læs mere her

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftstatus