Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
14/12/2021
 

Nyt fra Statens Budgetsystem

 

SBS Release 2021.12 har fokus på brugervenlighed

Release R 2021.12 er frigivet i weekenden den 10.–11. december 2021 og indeholder en række ændringer, som øger brugervenligheden. Ændringerne er sket på baggrund af tilbagemeldinger fra brugerne, bl.a. på et ERFA-møde tidligere i år.
 
Releasen indeholder følgende hovedpunkter:
 • Ny processkabelon kan vise godkendte budgetter
  Det nye procesflow giver budgetlæggeren læseadgang til institutionsbudgettets data og kommentarer, efter budgetlæggeren har godkendt/foretaget review på budgettet.
 • Undertryk nuller i rækker i anlæg, lønkapacitet og lønfordeling
  Ny funktionalitet aktiverer et filter i alle skemaerne i anlægsmodulet, lønkapacitet og lønfordeling. Den medfører, at der ikke vises rækker, hvor alle værdierne i den pågældende række er nul. På den måde bliver arkene mere overskuelige.
  Brugeren har forsat mulighed for at få vist rækker med nulværdier ved manuelt at fjerne filteret.
 • Nullinjer skal ignoreres ved kopiering fra version til version
  Flere brugere oplever udfordringer, når de forsøger at indtaste nye linjer, som allerede eksisterer men indeholder nulværdier og er filtreret fra. Derfor er nu indført en kopieringsfunktion, hvor rækker, som indeholder nulværdier, ikke kopieres videre.
 • Låsning/åbning af UO versioner
  Ny funktionalitet gør det muligt for Økonomistyrelsen at låse UI og UK versioner for alle bogføringskredse på én gang i forbindelse deadline for aflevering af udgiftsopfølgning. 
  Dette sikrer, at der ikke kan foretages ændringer i budgettet efter deadline for aflevering af udgiftsopfølgningen. Hvis der er behov for at genåbne en bogføringskreds, kan der rettes henvendelse til SBS@oes.dk.

Mere information
Læs om samtlige funktionalitetsændringer under frigivne og planlagte SBS releases 2021 på Økonomistyrelsens hjemmeside.
» Find releasenoten på oes.dk