Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Opdatering af Statens HR i december

Som tidligere meldt ud blev Statens HR opdateret med ny funktionalitet og forbedringer onsdag d. 15. december. Der er informeret om mange af ændringerne i tidligere nyhedsbreve. Yderligere ændringer og fejlrettelser gennemgås nedenfor:  
 
Sorgorlov
Som følge af ny lovgivning på orlovsområdet er der nu tilføjet en ny orlovstype, der hedder Sorgorlov, som skal anvendes ved et barns dødsfald. Sorgorlov har afgangsårsagskoden 192. Der er en automatisk integration over til SLS ved registrering af sorgorlov i SHR på lige fod med de øvrige orlovstyper.
 
Fejlbesked ved konvertering af ventende ansatte
Man har tidligere modtaget en fejlbesked omkring, at ens valgte alternative sted og alternative delregnskab ikke findes på værdilisten ved konvertering af ventende ansatte. Denne fejl er nu udbedret. 
 
Ny ’Gem og luk’-funktion til stillingshåndtering
I hurtighandlingen ’Stillingsdetaljer’ har man nu mulighed for at ’gemme og lukke’ processen ved oprettelse eller ændringer af stillinger. Den gemte proces vil derefter kunne lokaliseres og genåbnes via arbejdslisten.
 
Nye felter til ind- og udlån
Der er kommet seks yderligere felter til registrering af ind- og udlånte medarbejdere. Man vil dermed på en medarbejders ansættelsesforhold kunne registrere om medarbejderen indgår i en ind- eller udlånsaftale samt periodens varighed. Felterne vil fremgå under ansættelsesoplysningerne, når man benytter hurtig handlingerne ’Ændr ansættelsesdetaljer’, ’Opret arbejdsrelation’, ’Tilføj ansættelsesforhold’ og ’Ansættelsesdetaljer’.
 
STIKO-kode i godkendelsesnotifikationen
Fremover vil STIKO’ens kode fremgå af godkendelsesnotifikationer. STIKO bliver i Statens HR registreret i feltet ’Job’, men da flere STIKO har samme navn men forskellig kode, har vi fundet det relevant også at inkludere den unikke kode i godkendelsesnotifikationen, så HR-medarbejderen, der godkender. kan tjekke at den korrekte STIKO er valgt.
 
Fjerne PKAT krav i Campusintegration
Integrationen til Campus er ændret, så en medarbejder fremadrettet vil overføres til Campus, så snart der er tilknyttet en e-mail på medarbejderen. Tidligere er medarbejderen først blevet overført til Campus efter tildeling af PKAT via Statens Lønløsning og efterfølgende import af PKAT til Statens HR. Dermed kommer medarbejderen nu i Campus 1-2 dage tidligere end hidtidigt.
 
 

Brugergrupper til styrket involvering i udviklingen af Statens HR på vej

Statens HR ønsker en væsentlig forøget brugerinvolvering i den videre udvikling af løsningen, herunder justeringer, ændringer og forbedringer af løsningen. Det overordnede formål er, at forbedre brugerrejsen og brugertilfredsheden med systemet ved, at:
 • Sikre, at den løbende udvikling af Statens HR sker til gavn for alle kunder og brugere.
 • Bidrage til prioritering af ønsker til videreudvikling af Statens HR.
 • Drøfte håndteringen af Oracles løbende cloud-opdateringer af løsningen.
 • Drøfte den løbende drift og support.
 • Drøfte tilbagemeldinger om løsningen i de årlige brugertilfredshedsundersøgelser.  
Statens HR ønsker en tæt, agil og dynamisk brugerinvolvering, hvor der oprettes faste brugergrupper til at understøtte og udvikle udvalgte hovedprocesser i Statens HR. Derudover kan der løbende oprettes relevante midlertidige brugergrupper efter behov til støtte og udvikling af løsningen.   
 
En brugergruppe består af 4-8 medarbejdere fra institutionerne samt relevante medarbejdere fra Team Statens HR. Repræsentanter fra andre kontorer i Økonomistyrelsen kan inviteres som gæster til møderne, når det skønnes relevant.     
 
Eksempel på specifikke opgaver for brugergrupper (ikke udtømmende):  
 • Drøfte bedste praksis.
 • Fokus på at standardisere brugernes processer.
 • Input til konkrete tekniske forbedringer af løsningen.
 • Input til de prioriterede ændringsønsker.
 • Input til konkrete forbedringer i løsningen på et operationelt niveau.
 • Medvirke til test i løsningen.  
Statens HR udvælger medlemmerne til de forskellige brugergrupper efter tilmelding. Deltagerne skal tilsammen dække store og små institutioner, institutioner med egen HR-afdeling og institutioner med Koncern-HR samt både statslige institutioner og institutioner i selvejesektoren. For at være deltager i de faste brugergrupper skal ens institution have implementeret Statens HR eller være under implementering.    
 
Den øgede brugerinvolvering igangsættes i starten af det nye år, hvor vi også vil informere om de forskellige brugergrupper og hvordan I tilmelder jer. 
 
 

Lokaladministrator – husker du at følge op på din institutions adgange til Statens HR?

Vi anbefaler, at I følger op på de adgange, som en institutions HR- og effektmedarbejdere har til Statens HR minimum hver 3. måned, således at I sikrer, at der stadig er et arbejdsbetinget behov.
 
Måden I som lokaladministrator kan gøre dette på, er ved at trække rapporten ”User-role-audit-local-admin”, som ligger sammen med de øvrige rapporter.
» Se vejledning til hvordan man trækker en rapport
 
 

Team Statens HR ønsker god jul og godt nytår!

Julen står for døren og det gamle år er ved at gå på hæld. For de fleste af os venter en velfortjent ferie lige rundt om hjørnet, selvom vi igen i år desværre må gå på juleferie i skyggen af Covid-19.  
 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for et godt samarbejde i året, der er gået. Det har været et travlt og begivenhedsrigt år.  
 
Implementeringen af Statens HR skrider planmæssigt frem og 1. juni 2021 begyndte institutionerne på Bølge 3 at anvende Statens HR, idet yderligere 29 statslige og to selvejende institutioner fra ti forskellige ministerieområder kom på løsningen. Dermed anvender foreløbig 82 institutioner med godt 36.000 ansatte løsningen i deres daglige arbejde. I starten af april 2022 vil yderligere 42 institutioner koble sig på Statens HR, så løsningen dækker ca. 53.000 ansatte i alt. Det betyder også, at vi har fået alle de aftalte institutioner med på løsningen.  
 
Vi har i det indeværende år haft fokus på at konsolidere løsningens grundfunktionalitet til at understøtte brugernes forretningsmæssige behov. Vi har i det forgange år modtaget flere end 450 forbedringsforslag til løsningen, som alle er blevet behandlet, vurderet og prioriteret i vores roadmap for Statens HR. Alene vores december-release indeholdt 30 forbedringer til løsningen.  
 
I er som altid velkomne til at komme med tilbagemeldinger og forslag til, hvordan Statens HR kan blive en så god løsning som mulig. Vi vil sætte pris på om I vil indmelde dem i vores Serviceportal via en af jeres superbrugere eller lokaladministratorer.  
 
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår samt et forsat godt samarbejde fra alle os i Team Statens HR.  
 
Nyhedsbrevet udkommer igen i uge 1 2022.
 

Drift og support

 

Følg med i driftstatus

Driftstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen