Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
21/12/2021

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar. 
 
Løn fra denne kørsel er til disposition torsdag d. 30. december 2021.
» Gå til Løninformation nr. 24 fra LG 01/2022, 2. lønkørsel

Ny overenskomst for akademikere i staten

Der er den 15. december 2021 indgået aftale mellem Skatteministeriet og en række akademikerorganisationer om cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.
Vi vender tilbage i starten af det nye år med implementering af ændringer som følge af overenskomsten.
» Læs mere om den nye overenskomst her

Visning af ferie- og omsorgsregnskab på lønsedlen

Der arbejdes henimod, at vi i starten af 2022 kan introducere ferie- og omsorgsregnskabet på lønsedlen. Således bliver det muligt, at vælge at vise regnskab for feriedage, særlige feriedage og omsorgsdage.
Det er en forudsætning, for visning af korrekt ferie- og omsorgsregnskab, at institutionerne anvender FRAV (fraværsmodul i SLS) til løbende opdatering af ferie og fravær.
Det er via opsætning i BrugerStyring Løn, at det bliver muligt, for hele institutionen at vælge visning af ferie- og omsorgsregnskabet til og fra.
Mere information om visning af ferie- og omsorgsregnskabet følger, når funktionaliteten er klar til at blive taget i brug.

Glædelig jul

Alle læsere ønskes en glædelig jul og et godt nytår!

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftstatus