Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Kurser for brugere af Statens HR hos institutioner i drift

I første halvår af 2022 udbydes nedenstående kurser for brugere af Statens HR i institutioner, der er i drift.
 
Kursus for effektadministratorer afholdes virtuelt via Skype den 20. januar kl. 8.30-12.00.
- Målgruppen for kurset er medarbejdere, der er udpeget til at være effektadministratorer i Statens HR. 
 
Kursus for nye brugere af Statens HR (grundkursus) afholdes virtuelt via Skype henholdsvis den 2. marts og den 10. maj i tidsrummet kl. 8.30-16.00.
- Målgruppen for kurset er nye brugere af Statens HR eller brugere, der har brug for en genopfriskning af, hvordan man håndterer personaleadministration i løsningen.
 
Kursus for brugere af Statens HR (udvidet kursus) afholdes virtuelt via Skype henholdsvis den 3. marts og den 11. maj i tidsrummet kl. 8.30-16.00.
- Målgruppen for kurset er brugere, der enten har været på kursus for nye brugere af Statens HR eller allerede har et godt kendskab til løsningen.  
 
Kursusbeskrivelserne er tilgængelige på Campus, hvor tilmelding også skal foretages. Søg i Campus kursuskatalog på fx ”Statens HR” og alle kurser kommer frem.
 
Derudover vil der blive afholdt lokaladministratoruddannelse den 27. og 28. april kl. 8.30-16.00. Kursusbeskrivelse for lokaladministratoruddannelsen samt mulighed for tilmelding vil blive gjort tilgængelig på Campus snarest.
 
 
 

Gå-hjem-møder: HR Sag

I januar vil der blive afholdt to gå-hjem-møder om de nye opdateringer i HR Sag, som er relevante for SAM-kunder. 
 
Det anbefales stærkt først at benytte funktionaliteten efter gå-hjem-møderne er afholdt, så både HR- og lønpersonale i Statens Administration er blevet ordentligt introduceret til de nye processer. Invitationer til gå-hjem-møderne er sendt til din institutions driftsansvarlig.  

Gå-hjem-møderne bliver afholdt den 11. og 19. januar 2022 kl. 14.00-15.00. 
 
Slides fra gå-hjem mødet vil være tilgængelige på vores hjemmeside efter mødet er afholdt.
» Se informationer om kommende og afholdte gå-hjem-møder
 
 

Tema: Uddybning af Statens HRs roadmap - core

I løbet af 2022 vil Statens HR blive opdateret med er række forbedringer. I kommende nyhedsbreve vil de planlagte forbedringer blive beskrevet. En samlet oversigt fremgår af uddybningen af Roadmap for Statens HR (se link nederst).
 
Denne uges tema er 'core', og derfor er forbedringer, der relaterer sig til core gennemgået nedenfor. Disse forbedringer er implementeret med opdateringen, der kom på løsningen den 15. december: 
 
Stillingsnummer flyttes til ansættelsesforholdet 

Hidtil blev de officielle stillingskontrolnumre (for lønramme 37+) registreret på stillingerne i SHR, men med opdateringen vil de fremover være registreret direkte på det enkelte ansættelsesforhold, og ikke stillingen som ansættelsen er placeret i.

Dette er en mere korrekt måde at foretage registreringen, eftersom nummeret følger personen, hvis vedkommende skifter stilling internt i den juridiske enhed

Nye felter til ind- og udlån

Et sæt nye felter er gjort tilgængelige, og dermed er der mulighed for at angive om en medarbejder er indlånt i en institution eller udlånt til en anden institution.
Felterne der kan benyttes er:

  • Udlånt (ja/nej)
  • Udlånt til (fritekst)
  • Indlånt (ja/nej)
  • Indlånt fra (fritekst)
  • Startdato (dato)
  • Slutdato (dato)

Ingen af felterne vil benyttes i integrationer til andre systemer, men kan benyttes til at få et overblik over hvilke medarbejdere, der er ind-/udlånt i en juridisk enhed.

Felterne er synlige i ansættelsesprocessen, og kan derefter findes under hurtighandlingen "Ændr ansættelsesforhold".

Link til HR-Sag

I hurtighandlingen "Ansættelsesdetaljer" er der indsat et link, der fører brugeren direkte til oprettelsen af en serviceanmodning i HR-Sag i et nyt vindue i browseren.

Linket er placeret under feltet "Lønnummer". Lønnummeret medføres ikke, når der klikkes på linket, men det vil være lettere og hurtigere at kopiere lønnummeret og indsætte i den serviceanmodning der oprettes.

Jobkode i godkendelsesnotifikationen

Jobkoden (STIKO) bliver nu vist i godkendelsesnotifikationerne, som 2. godkender modtager. Tidligere var det kun navnet på jobbet (fx Fuldmægtig), der blev vist men ikke selve koden (fx 1445).

» Tilgå uddybningen af Statens HRs roadmap

Drift og support

 

Følg med i driftstatus

Driftstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret.
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen