Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
10/01/2022

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar. 
 
Løn fra denne kørsel er til disposition fredag d. 14. januar 2022.
» Gå til Løninformation nr. 1 fra LG 02/2022, 1. lønkørsel

2. godkenderfunktion

Siden der i efteråret 2021 har været informeret omkring 2. godkenderfunktionen og fremsendt mails efter lønkørslerne til de institutioner med flest ikke-godkendte indberetninger har vi oplevet et langt større fokus på ikke-godkendte indberetninger. Med undtagelse af de to lønkørsler i december, er der sket et fald i antallet af ikke-godkendte indberetninger i SLS og HR-Løn. Denne udvikling er meget positiv og vigtig i forhold til at sikre, at alle indberetninger godkendes forud for lønkørslen, når 2. godkenderfunktionen implementeres fuldt ud. Med 2. godkenderfunktionen standses lønnen for en medarbejder, hvis der er ikke-godkendte indberetninger.

Der har i den seneste måneds tid været udsendt adviseringsmails forud for lønkørslen til de institutioner, der havde ikke-godkendte indberetninger. Til den netop overståede lønkørsel er der udsendt 165 adviseringsmails dagen før kl. 12.00 og 120 adviseringsmails kl. 12.00 på dagen for lønkørslen.

Der arbejdes fortsat med at færdiggøre den tekniske løsning bag 2. godkenderfunktionen. Det er vurderingen på nuværende tidspunkt, at ikke alle kunder er tilstrækkeligt forberedte, og dermed ikke har de nødvendige lokale godkendelsesprocesser, der understøtter 2. godkenderfunktionen, på plads. Derfor vil vi følge udviklingen i antallet af ikke-godkendte indberetninger og adviseringsmails tæt i 1. kvartal 2022 og forventer implementering af 2. godkenderfunktionen i løbet af 2. kvartal 2022. Alle kunder opfordres til at etablere lokale processer, der sikre godkendelse af alle indberetninger forud for enhver lønkørsel.

Ledige stillinger

Økonomistyrelsen er en spirende it-arbejdsplads, hvor vi udvikler og driver nogle af de store fællesadministrative systemer i staten. I kontoret for Løn- og Pensionssystemet er der i øjeblikket flere ledige stillinger. Hjælp os med at sprede budskabet, hvis du ligesom os synes, at vores arbejdsopgaver er relevante, udviklende og spændende.

Statens Løn er et lønsystem, der beregner løn og tjenestemandspension for ca. 90 mia. kr. årligt til omkring 400.000 personer. Vores kunder er 350 statslige og selvejende institutioner. Vi har 4.100 brugere, som anvender systemet.
Du kan læse mere om Økonomistyrelsen generelt som IT-arbejdsplads samt finde links til de ledige stillinger i kontoret nedenfor.
 
» Økonomistyrelsen som IT-arbejdsplads
» Teamleder
» Koordinator
» Specialist

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus