Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Opdaterede vejledninger med ny og kommende HR Sag funktionalitet

Med releasen den 15. december 2021 kom der en række yderligere funktionaliteter i HR Sag, som muliggør, at HR kan taste yderligere information til Statens Administration direkte i Statens HR.
 
Dette gælder bl.a. muligheden for at bestille organisatoriske ændringer, hvor Statens Administration skal involveres (f.eks. bestilling af nyt tjenestested), og muligheden for at sende visse typer af dokumenter til Statens Administration via dokument records.
 
De nye funktionaliteter betyder, at flere af de nuværende blanketter i lønportalen ikke længere skal anvendes. Dele af funktionaliteten fungerede ikke som tilsigtet, og er ved at blive justeret. Det betyder, at organisatoriske ændringer kan bestilles med den nye funktionalitet i Statens HR. Men ved eventuelt tilbageløb fra Statens Administration skal der i en kortere periode indsendes en ny serviceanmodning, hvis der skal foretages rettelser på den tidligere indsendte serviceanmodning.
 
Endvidere er det endnu ikke muligt for Statens Administration at åbne dokumenter indsendt via dokument records. Bestillinger, der kræver brug af dokument records, kan derfor endnu ikke sendes via HR Sag, men skal fortsat ske via lønportalen. Vi påregner, at have begge dele løst i løbet af første kvartal 2022 og vil kommunikere herom i nyhedsbrevet.
 
Med henblik på at være klar til endelig ibrugtagning af de nye HR Sag funktionaliteter, har vi allerede nu opdateret tre vejledninger, som beskriver de nye muligheder, herunder 'Vejledning til felter i kompensation', 'Dokumenter til Statens administration' og 'Organisatoriske ændringer i samarbejde med Statens Administration'.
» Tilgå vejledninger til Statens HR
 
Via dette link kan du se yderligere information om de kommende ændringer i det materiale, der har været vist på gå-hjem-møder om HR Sag i januar 2021. 
» Tilgå informationer om gå-hjem-møder
 
 

Fortsat udfordringer med timelønnedes kvalifikationstillæg i skabelonerne

Det har været en udfordring, at der ved lønsynkronisering hentes et fiktivt kvalifikationstillæg på 0,01 kr. med ind i Statens HR, når man lønsynkroniserer for timelønnede. Dermed fremgår det fiktive tillæg også af løntabellen i skabelonerne for disse medarbejdere.
 
Med opdateringen den 15. december 2021 forventede vi, at dette var løst, hvilket vi skrev ud om i nyhedsbrevet. Men den udviklede løsning virkede ikke som forventet, og blev derfor ikke implementeret med opdateringen. Vi arbejder nu på en ny løsning.
 
 

Gå-hjem-møde om HR Sag

Tirsdag den 11. januar 2022 klokken 14.00-15.00 blev der afholdt et gå-hjem-møde om HR Sag vedrørende nye opdateringer, som er relevante for SAM kunder.

Se præsentationen fra gå-hjem-mødet via linket nedenfor. Havde du ikke mulighed for at deltage på mødet den 11. januar, vil der blive afholdt et lignende møde onsdag den 19. januar klokken 14.00-15.00. 

Via linket nedenfor kan du tilgå informationer om afholdte og kommende gå-hjem-møder. 

» Tilgå informationer om gå-hjem-møder
 
 

Tema: Uddybning af opdatering af Statens HR i december 2021 - rapporter

Den 15. december 2021 blev Statens HR opdateret med en række forbedringer. I dette nyhedsbrev informeres om de gennemførte forbedringer vedrørende rapporter. En samlet oversigt over forbedringerne fremgår af uddybningen af opdateringen af Statens HR (se link nederst).
 
Forbedring af rapport til afdelingshierarki 

Den eksisterende rapport, der viser en grafisk præsentation af afdelingshierarkiet i en juridisk enhed, udvides, så det fremover også er muligt at filtrere på enkelte afdelinger, og dermed få vist dele af organisationstræet.

Ny rapport der viser aktive afdelinger i organisationstræet    

Der er udviklet en ny rapport, der viser organisationstræet i en tabelstruktur. Rapporten viser alle afdelinger i en juridisk enhed, hvor der er aktive ansættelsesforhold tilknyttet.

» Tilgå opdatering af Statens HR

Drift og support

 

Opdatering af Statens HR i januar

Statens HR bliver opdateret med en ny version fra systemleverandøren Oracle fredag den 21. januar. Opdateringen betyder, at Statens HR ikke kan tilgås fra fredag den 21. januar kl. 21 til lørdag den 22. januar kl. 12.
 
 

Følg med i driftstatus

Driftstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen