Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Fejl på Lønarkiv har påvirket drift af HR-Løn og SLS

Der har i den seneste tid været problemer med at hente nogle lønsedler i Lønarkivet. Problemerne knytter sig primært til lønsedler dannet i forbindelse med 2. lønkørsel i december 2021. Denne fejl har haft betydning for performance på SLS og HR-Løn. Fejlen har ingen betydning for fremsendelse af lønsedler til e-Boks.
Vi mener nu at have fundet årsagen til fejlen, og indtil den er rettet implementeres en midlertidig work-around. Det betyder, at i de tilfælde, hvor der i Lønarkivet ikke kan genereres en lønseddel, vil du få nedenstående standardfejlmeddelelse:
Hvis du får denne fejl, er det ikke muligt at hente den pågældende lønseddel i den nuværende work-around løsning, og det vil ikke hjælpe at forsøge igen.
Hvis du mangler oplysninger fra en lønseddel, der ikke er tilgængelig, har du muligheder for at finde oplysninger i fx registerprint, sumtabeller og opslag i henholdsvis SLS og HR-Løn. Det er også muligt at finde relevante lønoplysninger i standardrapporter i LDV.
Vi arbejder på højtryk sammen med vores leverandør på at implementere en permanent løsning, der skal sikre fuld funktionalitet i Lønarkivet og stabil performance for SLS og HR-løn.

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftstatus