Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
24/01/2022

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar. 
 
Løn fra denne kørsel er til disposition mandag d. 31. januar 2022.
» Gå til Løninformation nr. 2 fra LG 02/2022, 2. lønkørsel

Status 2. godkenderfunktion

Der er fra vores side fortsat stort fokus på at færdiggøre den tekniske løsning af 2. godkenderfunktionen. Samtidigt arbejder vi med at få afdækket og beskrevet, hvilke konkrete konsekvenser en manglende lønudbetaling kan have for forskellige lønelementer, fx ATP eller gruppeliv. Det vigtigste budskab er fortsat, at institutionerne skal sikre, at der etableres en lokal godkendelsesproces, så alle indberetninger i SLS og HR-Løn godkendes forud for enhver lønkørsel. På den måde kan det undgås, at der sker standsning af løn, når 2. godkenderfunktionen implementeres i løbet at 2. kvartal 2022.

Der er til den netop overståede lønkørsel udsendt 194 adviseringsmails dagen før kl. 12.00 og 142 adviseringsmails kl. 12.00 på dagen for lønkørslen. Umiddelbart kan det synes at være mange ikke-godkendte indberetninger for mange institutioner ganske tæt på lønkørslen og dermed deadline for godkendelse. Men der kan, for den enkelte institution, være tale om ganske få ikke-godkendte indberetninger, som institutionen godt kan nå at godkende inden lønkørslen.

Seniorbonus

Der er mellem Skatteministeriet og Centralorganisationerne indgået ny aftale om seniorbonus. Der optjenes seniorbonus til medarbejdere fra og med det kalenderår de fylder 62 år. Seniorbonus vil som udgangspunkt blive udbetalt, men seniormedarbejderen kan vælge at få konverteret beløbet til pensionsbidrag eller at afholde 2 seniordage.
» Du kan finde aftalen om seniorbonus her

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus