Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Gå hjem-møde: Spørgemøde vedrørende HR Sag

Tirsdag den. 8. februar 2022 kl. 13.30-14.30 afholder Statens HR endnu et gå-hjem-møde vedrørende HR Sag.
 
Økonomistyrelsen og Statens Administration har i januar 2022 afholdt to gå-hjem-møder om de nye opdateringer i HR-sag, der medfører, at flere af de indberetninger, som I hidtil har gennemført via lønportalen, nu skal indberettes via Statens HR.
 
Vi vil gerne følge op på disse to møder med endnu et spørgemøde. På mødet vil vi blandt andet vise nogle af de nye indberetninger i praksis på vores testsystem.  
 
Dagsorden:
  • DokumentRecords. Hvordan uploades eksterne dokumenter til Statens Administration?
  • Organisatoriske ændringer. Hvordan er processen fremover? 
  • Andre indberetninger
  • Spørgsmål fra jer
For at gøre mødet så relevant som muligt, kan I indsende spørgsmål forud for mødet. Det gør I ved at oprette en supportsag via Serviceportalen af typen 'Spørgsmål' med følgende overskrift: ”Input til Gå hjem-møde om HR Sag". Fristen for at indsende jeres input er fredag den 4. februar 2022.
 
Mødet er på Skype og er ikke obligatorisk. Vi har sendt Skype-invitationen til jeres driftsansvarlige, så I skal henvende jer til denne, for at få invitationen videreformidlet.
 
 

Løngruppeskift på personniveau - funktionalitet til institutioner med flere løngrupper

Den seneste opdatering af Statens HR gør det muligt at indstille medarbejdere til 'Løngruppeskift på personniveau' under 'Kompensation'. Denne funktionalitet er alene relevant for de institutioner, der har flere løngrupper.
 
Funktionaliteten sikrer blandt andet, at medarbejdere, der skifter stilling mellem løngrupper i samme institution, kan bevare deres B-nummer og mailadresse.
 
Ansættelser mellem institutioner i et ministerområde skal håndteres som hidtil, hvor vedkommende fratrædes i den gamle institution og ansættes i den nye.
» Tilgå vejledningen til felter i kompensation
 
 

Tema: Opdatering af Statens HR - skabeloner

Nedenstående forbedringer vedrørende skabeloner er implementeret med opdateringen, der blev lagt på Statens HR den 15. december 2021. Se den samlede oversigt over forbedringerne via linket nederst, som giver en uddybningen af opdateringen af Statens HR.
 
Ændring af åremålsskabelon
Skabelonen til åremålsansættelser er forbedret, således at beregningen af åremålsperioden nu kan tage afsæt i den dato en medarbejder bliver placeret i en åremålsstilling.
 
Ændring af funktionalitet til prøvetid
Feltet prøvetid er blevet obligatorisk at udfylde, således at formuleringen omkring prøvetidsperiode medtages i ansættelsesbrevet, når det er relevant.
 
Mere løninformation i skabeloner for tillæg
Brevskabelonerne for tillæg henter nu automatisk flere af de løndata, der findes på en medarbejders ansættelsesforhold i Statens HR, såfremt disse synkroniseres fra Statens Lønløsning. Det betyder, at tillæg af typen kvalifikations-, funktions- og engangstillæg nu kan importeres i brevskabelonen pr. en ikrafttrædelsesdato. Endvidere vil også angivelsen af om tillæg er pensionsgivende eller ej vises i skabelonen.
» Tilgå opdatering af Statens HR
 

Drift og support

 

Det er tid til at tjekke Diskrepansrapporten

Næste frist for indrapportering til Statens Lønsystem er torsdag den 4. februar klokken 14, og det er derfor tid til at gennemgå Diskrepansrapporten for afvigelser mellem Statens Lønsystem og Statens HR.
 
Afvigelser kan opstå, når der er foretaget ændringer i et af systemerne, som kræver godkendelse i det andet. Det kan for eksempel dreje sig om fremdaterede ændringer til arbejdstid.
 
Det er institutionens ansvar at følge op på Diskrepansrapporten, som nu ligger tilgængelig på SFTP-sitet. Se en oversigt over kommende lønkørsler her
» Se kommende lønkørsler
 
 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen