Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Ny procentregulering pr. 1. april 2022

Procentreguleringen pr. 1. april 2022 blev planmæssigt opdateret i Statens Lønsystem med lønkørslen den 4. februar.
 
Dermed fremkommer lønnen korrekt i løntabellen i ansættelsesbrevene med ansættelsesdato fra den 1. april eller senere, efter at lønsynkronisering er foretaget.  
 
 

Nye skabeloner

Ud fra indmeldte ønsker i Serviceportalen er der opsat nedenstående nye skabeloner:  
  • OAO      3F gartnere – timelønnet
  • OAO      3F gartnere – månedslønnet
  • Øvrige   Inspirationsskabelon - individuel kontrakt  
Vedr. inspirationsskabelon – individuel kontrakt
Der findes ikke en fællesstatslig skabelon til individuelle kontrakter grundet deres individuelle karakter.
 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har dog udarbejdet en inspirationsskabelon til individuelle kontrakter, der nu kan trækkes i systemet, og som tager afsæt i punkterne i Ansættelsesbevislovens §2 stk. 2, punkt 1-10.
 
Herudover er der tilrettet tre skabeloner:
  • 3F Specialarbejder (Sletning af hjælpetekster)
  • Åremålskontrakt med tilbagegang (Ændring i formuleringen for arbejdstid)
  • Åremålskontrakt uden tilbagegang (Ændring i formuleringen for arbejdstid) 
 
 

Tema: Opdatering af Statens HR - Effektmodulet

Nedenstående forbedringer vedrørende Effektmodulet er implementeret med opdateringen, der blev lagt på løsningen den 15. december 2021. Se den samlede oversigt over forbedringerne via linket nederst, som giver en uddybningen af opdateringen af Statens HR.
 
Frasortering af fratrådte medarbejdere i søgning
Før ændringen blev samtlige fratrådte medarbejdere automatisk medtaget i søgninger i effektmodulet. Løsningen blev ændret for at skabe mere overskuelige søgeresultater. Ændringen indebærer, at fratrådte medarbejdere automatisk er frasorteret i søgningerne. Det er muligt aktivt at vælge at tilføje fratrådte medarbejdere i søgningen. 

Ikon for Effektmodulet skifter placering
Ikonet for Effektmodulet er flyttet fra undersiden "Øvrige moduler" og har fået sit eget menupunkt, der er placeret som et af de første på menuoversigten, når en bruger er logget på Statens HR. Dermed er der skabt lettere adgang til effektmodulet og med anvendelse af færre klik.

Ændring i mailtekst
Mails udsendt fra Effektmodulet er blevet mere udspecificerede, med konkret information om, hvilke effekter der er blevet ind- eller udleveret.

Tilretninger af tekster
Der er foretaget en række mindre rettelser og præciseringer i tekster, overskrifter m.m. 

» Tilgå opdatering af Statens HR
 

Drift og support

 

Opdatering af Statens HR i februar

Statens HR bliver opdateret onsdag den 16. februar. Opdateringen betyder, at Statens HR ikke må benyttes fra klokken 16-19 denne dag.
 
 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen, kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmprints, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen