Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Brugerinvolvering i udviklingen af Statens HR

Statens HR ønsker en væsentlig forøget brugerinvolvering i den videre udvikling af løsningen, herunder justeringer, ændringer og forbedringer af løsningen. Det overordnede formål er at forbedre brugerrejsen og brugertilfredsheden med systemet ved, at:
 
   ·         Sikre, at den løbende udvikling af Statens HR sker til gavn for alle
             kunder og brugere.
   ·         Bidrage til prioritering af ønsker til videreudvikling af Statens HR. 
   ·         Drøfte håndteringen af Oracles løbende cloud-opdateringer af løsningen.
   ·         Drøfte den løbende drift og support.
   ·         Drøfte tilbagemeldinger om løsningen i de årlige
             brugertilfredshedsundersøgelser.  
 
Statens HR ønsker en tæt, agil og dynamisk brugerinvolvering, hvor der oprettes faste brugergrupper til at understøtte og udvikle udvalgte hovedprocesser i Statens HR. Derudover kan der løbende oprettes relevante midlertidige brugergrupper efter behov til støtte og udvikling af løsningen.  
En brugergruppe består af ca. 10 medarbejdere fra institutionerne samt relevante medarbejdere fra Team Statens HR. Repræsentanter fra andre kontorer i Økonomistyrelsen kan inviteres som gæster til møderne, når det skønnes relevant.   
 
Eksempel på specifikke opgaver for brugergrupper (ikke udtømmende):  
 
   ·         Drøfte bedste praksis.
   ·         Fokus på at standardisere brugernes processer.
   ·         Input til konkrete tekniske forbedringer af løsningen. 
   ·         Input til de prioriterede ændringsønsker.
   ·         Input til konkrete forbedringer i løsningen på et operationelt niveau.
   ·         Medvirke til test i løsningen.  
 
Statens HR udvælger medlemmerne til de forskellige brugergrupper efter tilmelding. Deltagerne skal tilsammen dække store og små institutioner, institutioner med egen HR-afdeling og institutioner sluttet sammen i Koncern-HR samt både statslige institutioner og institutioner i selvejesektoren. For at være deltager i de faste brugergrupper skal ens institution have implementeret Statens HR.
 
Informationer om brugergrupper og tilmelding vil blive kommunikeret i kommende nyhedsbrev(e). 
 
 

Tema: Opdatering af Statens HR - Fejlhåndteringsmodul

Nedenstående forbedringer vedrørende Fejlhåndteringsmodulet er implementeret med opdateringen, der blev lagt på løsningen den 15. december 2021. Se den samlede oversigt over forbedringerne via linket nederst, som giver en uddybningen af opdateringen af Statens HR.
 
Massebehandling af integrationsfejl 
Det er som forbdedring gjort muligt at markere flere rækker i fejlhåndteringsmodulet og genoverføre og/eller markere dem som behandlet.
 
Færre "warnings"
Tidligere blev der i fejlhåndteringsmodulet vist en lang række beskeder fra Statens Lønløsning med typen "WARN". WARN's tjener det formål at give en advisering om, at der muligvis er noget, som man skal være opmærksom på i forhold til den gældende overførsel af data på en medarbejder til Statens Lønløsning, fx i forhold til løn, særlige tillægstyper eller regler i Statens Lønløsning. Nogle af disse er imidlertid irrelevante og er derfor blevet sorteret fra, hvilket bør reducere mængden af rækker, der skal håndteres af HR- eller lokaladministratoren.

Drift og support

 

Det er tid til at tjekke Diskrepansrapporten

Næste frist for indrapportering til Statens Lønsystem er i dag onsdag den 17. februar klokken 14, og det er derfor tid til at gennemgå Diskrepansrapporten for afvigelser mellem Statens Lønsystem og Statens HR.    
 
Afvigelser kan opstå, når der er foretaget ændringer i et af systemerne, som kræver godkendelse i det andet. Det kan for eksempel dreje sig om fremdaterede ændringer til arbejdstid.    
 
Det er institutionens ansvar at følge op på Diskrepansrapporten, som nu ligger tilgængelig på SFTP-sitet. Se en oversigt over kommende lønkørsler her
» Se kommende lønkørsler
 
 

Følg med i driftstatus

Driftstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen