Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
21/02/2022

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar.

Løn fra denne kørsel er til disposition mandag d. 28. februar 2022.
» Gå til Løninformation nr. 4 fra LG 03/2022, 2. lønkørsel

Fejl ved Lønarkiv rettet

Lønarkivet har, som beskrevet i tidligere Nyhedsbrev, været ramt af fejl som påvirkede enkelte lønsedler, der ikke kunne fremsøges. Fejlen, der kun har omfattet Lønarkivet og ikke de fremsendte lønsedler til medarbejderne i e-Boks, er nu fundet og rettet. Som følge af fejlen i Lønarkivet er en række lønsedler blevet omkørt.

De lønsedler, der er omfattet af omkørslerne, vil i Lønarkivet ved medarbejderens navn blive mærket ”Omkørt”. Du skal være opmærksom på, at de omkørte lønsedler rent layout-mæssigt kan afvige en smule fra de oprindelige lønsedler fremsendt til medarbejderne. Det skyldes, at der det sidste halve år har været foretaget enkelte layout-mæssige tilpasninger på den nye lønseddel, og at de omkørte lønsedler vil have det nyeste layout.

Ledige stillinger i Kontoret for Løn- og Pensionssystemet

Økonomistyrelsen er en spirende it-arbejdsplads, hvor vi udvikler og driver nogle af de store fællesadministrative systemer i staten, herunder systemerne i Statens Lønløsning. I kontoret for Løn- og Pensionssystemet er der i øjeblikket flere ledige stillinger. Hjælp os med at sprede budskabet, hvis du ligesom os synes, at vores arbejdsopgaver er relevante, udviklende og spændende.

Statens Løn er et lønsystem, der beregner løn og tjenestemandspension for ca. 90 mia. kr. årligt til omkring 400.000 personer. Vores kunder er 350 statslige og selvejende institutioner. Vi har 4.100 brugere, som anvender systemet.
» Du kan læse mere om Økonomistyrelsen generelt som IT-arbejdsplads her og nedenfor er der link til de ledige stillinger i kontoret
» Generalist til projektarbejde og tværgående ledelsesbetjening
» Koordinator med drive til styring af drifts- og projektopgaver for Statens Løn

Kurser ved Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring

De første 25 økonomimedarbejdere har gennemført Økonomistyrelsens grunduddannelsen i økonomistyring efter et intenst halvt år.

Vil du eller en af dine kolleger være en del af det næste kuld af økonomimedarbejdere, der får nye og stærke kompetencer i statslig økonomistyring inden for bevilling og budgettering, controlling, datainformeret styring, samt træning i rollen som forretningsrådgiver?

Så er der stadig ledige pladser på vores hold i 2022:

   •   København-hold starter den 24. august og afsluttes i december
» Tilmelding til grunduddannelse i økonomistyring via Campus
» Læs mere om grunduddannelse i økonomistyring
 
Derudover tilbyder vi også kurser inden for:

Risikostyring

Du kan tilmelde dig og læse mere i nedenstående links:
» Tilmelding til kursus i risikostyring via Campus
» Læs mere om kursus i risikostyring
 
Intern finansiel kontrol

Du kan tilmelde dig og læse mere i nedenstående links:
» Tilmelding til kursus i intern finansiel kontrol via Campus
» Læs mere om kursus i intern finansiel kontrol

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus