Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
25/02/2022
 

Nyt fra Statens Budgetsystem

 

Ny release har fokus på nyt udgiftsopfølgningskoncept

I weekenden den 26.-27. februar 2022 frigives SBS Release 2022.02. Releasen er en del af udrulningen af nyt udgiftsopfølgningskoncept.
 
Her kan du læse om de nye og tilrettede skemaer og rapporter i SBS, som fremadrettet indgår i udgiftsopfølgningen.
 
Nye rapporter til udgiftsopfølgningskoncept

Nye rapporter til afvigelsesforklaringer og indkomstoverførsler
Der frigives nye rapporter til udgiftsopfølgning, der viser institutionernes ’fremadrettede’ og ’bagudrettede’ afvigelsesforklaringer, herunder indkomstoverførsler, hvor midlertidige eller permanente afvigelser fremgår.

Koncernen får herudover en rapport, der for alle hovedkonti og dellofter viser regnskab og den seneste prognose i forhold til bevilling.

Indberet afvigelsesforklaringer på op til 20 kommentarlinjer
Fremadrettet er der mulighed for at opdele budgetafvigelser på indkomstoverførsler i 20 kommentarlinjer frem for tidligere 10 kommentarlinjer.

Inputskema til koncernens ændringer i institutionsbudgetter udgår
Der spærres for koncernens mulighed for at justere i institutionens prognoser, således at koncern fremadrettet skal rette henvendelse til institutionerne ved behov for ændringer i overførte budgetter.

Nyt skema til institution og koncern til udgiftsopfølgning 4
Institutionen får et nyt skema til UO4, så der ud over afvigelsesforklaringer mellem prognose og regnskab også kan indberettes afvigelsesforklaringer imellem bevilling og regnskab pr. hovedkonto.

Koncernen får et tilsvarende skema til OU4 til udarbejdelse af koncernens samlede bidrag.
 
Ændringer til skemaer og rapporter til grundbudget

Nye skemaer og rapporter til grundbudgettering til både institution og koncern
Til at understøtte en god proces for koncernen til konsolidering af grundbudgettet for hele ministerområdet, frigives to nye skemaer til henholdsvis institutionen og koncernen.
 
Institutionen får et inputskema, hvor de udover at kunne sende kommentarer til koncernen også kan se koncernens feedback i en dialogfane.
 
Koncernen får et inputskema svarenden til institutionens inputskema, dog vil koncernen kun kunne skrive/rette i kolonnen koncernkommentar og ikke ændre i budgetbeløb. Koncernen får herudover en rapport, der viser grundbudget for det samlede ministerområde.

Mere information

Læs mere om samtlige funktionalitetsændringer under frigivne og planlagte SBS releases på Økonomistyrelsens hjemmeside.
 
» Find releasenotes på oes.dk