Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Gå hjem-møde den 11. marts 2022

Fredag den 11. marts klokken 14.00-15.00 afholder Statens HR Gå-hjem-møde i samarbejde med Statens Administration.
 
På mødet vil Statens Administration gennemgå:
 • Arbejdsgangen fra indsendelse af serviceanmodning til Statens Administration og til serviceanmodningen er løst.
 • Processer vedr. ændringer af indplacering, forventet slutdato og Dokumentrecords/Løngruppeskift – HR Sag III
 • Automatisering af aconto-proces
 • Afleveringsfrister
For at gøre mødet så relevant som muligt, kan I indsende spørgsmål forud for mødet. Det gør I ved at oprette en supportsag via Serviceportalen af typen 'Spørgsmål' med følgende overskrift: ”Input til Gå hjem-møde den 11. marts 2022". Fristen for at indsende jeres input er torsdag den 3. marts 2022.
 
Vi har sendt Skype-invitationen til jeres driftsansvarlige den 24. februar, så I kan henvende jer til vedkommende for at få invitationen videreformidlet. Mødet er på Skype og er ikke obligatorisk.
 
 

Ny vejledning til upload af dokumenter

Vi har lagt en ny vejledning på Økonomistyrelsens hjemmeside, som guider til, hvordan der uploades dokumenter til en medarbejders ansættelse under ’Dokumentrecords’.
 
Vejledningen beskriver også, hvordan kunder hos Statens Administration kan uploade visse dokumenter, som lønmedarbejderne i Statens Administrationskal bruge i deres behandling af serviceanmodninger.
» Tilgå vejledningen 'Tilføj et dokument på en medarbejder'
 
 

Opslag af lønoplysninger i Statens HR eller HR Løn?

Når HR skal bruge lønoplysninger for en medarbejder, kan lønoplysninger både ses via Statens HR og HR Løn. HR Løn er mest velegnet til at få det fulde og nyeste overblik over en medarbejders løn. I HR Løn er alle lønelementer listet, og vil altid være aktuel. 
 
Hvis man benytter Statens HR til opslag af lønoplysninger, er det vigtigt at synkronisere den seneste løn ind fra Statens Lønsystem, ellers er nogle lønelementer ikke listet. Lønsynkronisering fra Statens Lønsystem til Statens HR er ligeledes vigtig at foretage, for at de relevante lønoplysninger kan fremgå af brevene ved f.eks. ansættelse. 
 
Lønoplysningerne i Statens HR vil altid kun afspejle lønnen på det tidspunkt, hvor der sidst blev lønsynkroniseret. 
» Tilgå vejledningen 'Synkronisering af løn fra SLS til Statens HR'
 
 

Nye skabeloner

Ud fra indmeldte ønsker i Serviceportalen er der opsat nedenstående nye skabeloner:
 • Åremål og chefaftaler                 SOSU – Øverste leder
 • Åremål og chefaftaler                 SOSU – Øvrige ledere
 • Åremål og chefaftaler                 Øverste leder på BUVM’s område
 • Åremål og chefaftaler                 Øvrige ledere på BUVM’s område
Samtidig har ikonet 'Åremål' ændret navn til 'Åremål og chefaftaler'.
 
Pensionsbidrag af rådighedstillæg i akademikeroverenskomsten
Pr. den 1. april 2022 sker der en forhøjelse af pensionsbidraget af rådighedstillægget fra 9,0% til 12,5% i akademikeroverenskomsten. Der er derfor rettet i nedenstående skabeloner, så det fremgår, at pensionsbidraget er 12,5%.
 • AC         Farmaceuter
 • AC         Jurister (fuldmægtige) i Justitsministeriet med tillæg for delt
               
  tjeneste
 • AC         Dyrlæger m.fl. i Fødevarestyrelsen
 • AC         Forstfuldmægtige i Miljø- og Fødevareministeriet
 • AC         Fuldmægtig
 • AC         Jurister i Arbejdstilsynet  
 
Valg af aftalegrundlag ved ansættelse i videnskabelige stillinger
De specifikke aftalegrundlag (stillingsstrukturer og protokollater), som videnskabelige medarbejdere ansættes under, er nu blevet registreret i Statens HR, så det er muligt at vælge det korrekte aftalegrundlag under registreringen af medarbejderen.
 
Dermed kan aftalegrundlaget og den tilhørende tekst omkring ansættelsesvilkår trækkes ind i ansættelsesbrevene.
 
I samme omgang har vi opdateret teksten i forhold til seneste dato for aftalens indgåelse.
 
Herunder titel på de syv aftalegrundlag/stillingsstrukturer, der kan vælges, hvor forhandlingsberettiget organisation er Akademikerne. Bemærk, at vi har været nødsaget til at forkorte titlen, men beskrivelsen i ansættelsesbrevet indeholder den fulde tekst.
 • AC OK og stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter
 • AC OK og stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved GEUS
 • AC OK og stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt pers. ved KADK og AARCH
 • AC OK og stillingsstruktur for videnskabeligt pers. ved sektorforskningsinst
 • AC OK og ansæt.af kunstnerisk/videnskabeligt pers. ved visse udd.inst (scenekunst)
 • AC OK og stillingsstruktur for kunstnerisk videnskabeligt pers. ved musikkonserva
 • AC OK og stillingsstruktur for videnskabeligt pers. ved arkiver, bibliot., museer
 

Drift og support

 
 

Følg med i driftstatus

Driftstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen