Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
09/03/2022
 

Nyhedsbrev fra Center for Systemer

 

Bedre værktøjer til et stærkt kontrolmiljø

I Økonomistyrelsen er det alfa og omega, at vores digitale løsninger understøtter en sikker og forsvarlig forvaltning af offentlige midler.
 
Samtidigt arbejder vi med at stille viden og bedre værktøjer til rådighed, så I er godt klædt på, når I lokalt skal sikre forsvarlige forretningsgange i organisationen.
 
Via vores digitale løsninger kan I blandt andet tilgå en række rapporter, som understøtter arbejdet med interne kontroller. Med et nyt og samlet overblik over de relevante standardrapporter håber vi, at arbejdet bliver nemmere at overskue, så I kan skabe et endnu stærkere kontrolmiljø i jeres organisation.
 
Med venlig hilsen
 
Simon Schulian
Vicedirektør i Økonomistyrelsen

Nyt samlet rapportoverblik skal styrke intern kontrol

Sammen med Statens Administration har Økonomistyrelsen nu for første gang offentliggjort et samlet overblik over eksisterende standardrapporter, som kan anvendes til intern kontrol i statslige institutioner.
» Læs nyheden på oes.dk

Brugerinvolvering i udviklingen af Statens HR

En væsentlig forøget brugerinvolvering i den videre udvikling af Statens HR skal hjælpe os med at forbedre løsningen og skabe bedre brugerrejser. Vi fortæller om, hvordan arbejdet vil blive tilrettelagt.
» Læs nyheden på oes.dk
 

RejsUd takker brugerne for ris og ros

Som opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen fra oktober sætter vi en række initiativer i gang, som skal forbedre brugernes oplevelse med RejsUd fremadrettet. Dem kan du læse om her.
» Læs nyheden på oes.dk
 

Bliv klar til Næste generation Digital Post i Navision Stat

Digitaliseringsstyrelsen skifter leverandør af Digital Post-løsningen medio marts. Det medfører, at den nuværende løsning, e-boks, lukker for modtagelse. Læs mere om, hvordan I sikrer en god overgang fra e-boks til Næste generation Digital Post. 
» Læs nyheden på oes.dk
 

Vil du udvikle dig fagligt med it?

Lige nu søger vi flere medarbejdere, der har lyst til at arbejde med projektstyring og udvikling inden for it med det formål at bidrage til en effektiv og velfungerende offentlig sektor.
» Se stillingerne på oes.dk