Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Ny kategori til brugeradministration i Serviceportalen

Vi har oprettet en ny kategori, ’Statens HR - Brugeradministration’, i Serviceportalen, som fremadrettet skal anvendes, når I ønsker at bestille en rolle/ rettighed til nye eller eksisterende medarbejdere i løsningen. Det kan f.eks. være bestilling af ny lokaladministrator eller effektadministrator i jeres institution.
 
Ændringerne er online i Serviceportalen torsdag den 24. april 2022.
 
 

SFTP-serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig

Grundet et øget fokus på sikkerhed er SFTP-serveren midlertidigt lukket, mens vi installerer tofaktorgodkendelse. Det er således ikke muligt at følge op på diskrepansrapporten på nuværende tidspunkt.
 
Vi arbejder stadig ihærdigt på at få etableret adgang. Det nærmere tidspunkt udmeldes under 'Driftsstatus for Statens HR' på vores hjemmeside.
» Her kan du holde øje med status for adgang til SFTP-serveren
 
 

Administratorkurser før sommerferien – tilmelding via Campus

Lokaladministrator i Statens HR, d. 27.-28. april
I sidste uge blev der afholdt to lokaladministratoruddannelser for institutioner under den igangværende bølge 4 implementering, og den 27.-28. april 2022 afholdes kursus mod betaling for lokaladministratorer i institutioner, der allerede har taget Statens HR i brug.
 
Tilmelding til kurset 27. - 28. april foretages via Campus. Bemærk at tilmelding først må ske  efter forudgående ansøgning via Serviceportalen eller der tidligere er givet dispensation til at varetage rollen uden at have fået uddannelsen/kurset. Ansøgning via Serviceportalen er nødvendig, da der er begrænsning på, hvor mange lokaladministratorer institutionerne kan have på et givent tidspunkt.
» Tilmeld dig Lokaladministratoruddannelsen her
 
Effektadministrator i Statens HR, d. 17. maj
Effektadministrator er en relativ ny rolle i Statens HR, som kan gives til personer, der skal varetage den lokale administration og support af effektmodulet. Det er op til institutionerne, om man ønsker at gøre brug af rollen, eller om man vil lade lokaladministratorer varetage administrationen af effektmodulet.
 
Effektadministrator vil kunne se og udføre de samme opgaver som både HR-medarbejder og lokaladministrator, men udelukkende i effektmodulet. Effektadministrator indgår i den lokale support, ligesom superbruger og lokaladministrator og må dermed også melde sager ind i Serviceportalen.
 
Der gives en kort generel introduktion til effekthåndtering og processerne, men det forventes, at deltagerne allerede kender til effekthåndtering i Statens HR. Dette kursus er også tilgængelig for tilmelding via Campus og der opkræves betaling herfor.
» Tilmeld dig Effektadministratoruddannelsen her
 

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen