Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Ændrede pensionsvilkår for OAO pr. 1. april 2022

I OAO-S-fællesoverenskomstens § 7, stk. 2 udgår aldersgrænsen på 25 år, og karensen nedsættes fra 4 år til 2 år. 
 
Aftaler og overenskomster der har bestemmelser svarende til OAO-S-fællesoverenskomstens § 7, stk. 2, ændres ligeledes i overensstemmelse med ændringen af OAO-S-fællesoverenskomstens § 7, stk. 2. Ændringerne har virkning pr. 1. april 2022.
 
Ændringen er foretaget i samtlige OAO-skabeloner. Et ansættelsesbrev der trækkes i dag, vil derfor have den reviderede formulering i afsnit '7. Pension'. Hvis I ansætter en medarbejder tilbage i tid eller pr. en dato før den 1. april 2022, skal I være opmærksomme på, at afsnit '7. Pension' vil indeholde de nye betingelser pr. 1. april 2022. 
 
Både den nye og den tidligere version af Afsnit '7. Pension' kan findes i et særskilt dokument på Campus sammen med OAO-ansættelsesbrevene. Afsnit '7. Pension’ vil snarest blive opdateret i OAO-skabelonerne på Campus.
 
Eventuelle spørgsmål til de ændrede pensionsvilkår kan rettes til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.
 
 

Brugerinddragelse til styrkelse af Statens HR er skudt i gang med oprettelse af de første brugergrupper

Der har været stor interesse for at deltage i de første to brugergrupper vedrørende Statens HR, som Økonomistyrelsen nu har oprettet. Brugerne skal bidrage til at den samlede understøttelse af de HR-administrative processer styrkes. De første to brugergrupper begynder med processerne vedrørende medarbejderadministration og rapporter i Statens HR.
 
”Vi er taknemmelig for den store interesse og opbakning til initiativet, og vi glæder os meget til at komme i gang med at konsolidere og videreudvikle løsningen i fællesskab med vores mange brugere i Statens HR”, siger Per Helmer Roos, kontorchef for HR- og Kompetencesystemer.     
 
Brugergruppernes arbejde er en vigtig del af den konsolidering af Statens HR, som Økonomistyrelsen har igangsat med henblik på at sikre sammenhængende processer, relevante kurser og vejledning samt forbedre funktionalitet i løsningen. Målet er, at den forbedre den samlede brugerrejse for den HR-administrative medarbejder, så brugertilfredshedsheden dermed løftes.
 
En brugergruppe består af ca. 10 medarbejdere fra institutioner med Statens HR samt relevante medarbejdere fra Økonomistyrelsens Team Statens HR. Deltagerne dækker store og små institutioner, institutioner med egen HR-afdeling og institutioner sluttet sammen i Koncern-HR.
 
Økonomistyrelsen forventer at oprette yderligere brugergrupper på de resterende hovedprocesser i løbet af indeværende år.
 
 

42 institutioner går live med Statens HR

Den 4. april tænder de sidste 42 statslige institutioner for Statens HR. Det er den fjerde og sidste implementeringsbølge, der tager Statens HR i brug og dermed anvender 123 institutioner med 53.000 ansatte løsningen i deres daglige arbejde. Teamleder i Statens HR, Thea Sand, takker alle involverede HR- og IT-kollegaer:
 
”Jeg vil gerne både sige tak og uddele stor ros til vores kolleager ude i institutionerne for den enorme indsats, som de har lagt i at få implementeret Statens HR lokalt. Vi glæder os til at byde de sidste institutioner velkommen i Statens HR”.
 
 

Nye skabeloner

Nedenstående nye skabeloner er opsat i forbindelse med implementering af bølge 4:  
 
- AC, Afdelingslæger
- CO10, Farmakonomer og defektricer – månedslønnet
- OAO, Laboranter - månedslønnet
- OAO, Social- og sundhedsassistenter eller sygehjælper
 
 

Diskrepansrapporten kan hentes fra den 31. marts

SFTP-serveren er igen tilgængelig og det er derfor muligt at hente og gennemgå Diskrepansrapporten for afvigelser mellem Statens Lønsystem og Statens HR.  
 
Diskrepansrapporten kan hentes fra den 31. marts.  
 
Bemærk, at dette ikke gør sig gældende for institutioner på Bølge 4, idet det først er relevant for dem ved næste lønkørsel.  
 
Information om adgang samt vejledning til SFTP-serveren er kommunikeret direkte til jeres driftsansvarlige for Statens HR.  
 
Diskrepansrapporten skal gennemgås, da afvigelser mellem Statens Lønsystem og Statens HR kan opstå, når der er foretaget ændringer i et af systemerne, som kræver godkendelse i det andet. Det kan for eksempel dreje sig om fremdaterede ændringer til arbejdstid.     
 
Det er institutionens ansvar at følge op på Diskrepansrapporten, som nu ligger tilgængelig på SFTP-sitet. Se en oversigt over kommende lønkørsler her.
» Se kommende lønkørsler

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen