Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

42 institutioner er gået live med Statens HR

Den 4. april tændte yderligere 42 statslige institutioner for Statens HR.
 
Det er den fjerde og sidste implementeringsbølge, der tager Statens HR i brug og dermed anvender 123 institutioner med 53.000 ansatte løsningen i deres daglige arbejde. 
 
 

Kurser for brugere af Statens HR

Vil du gerne lære mere om Statens HR og blive bedre rustet til at klare den daglige sagsbehandling? Ønsker du samtidig et indblik i integrationer og meget andet? Så har vi to online-kurser i maj, der lige kan være noget for dig.
 
Den 10. maj tilbyder vi et kursus for nye brugere af Statens HR, eller dem der har brug for en genopfriskning. Kurset henvender sig til HR-medarbejdere i institutioner, der har implementeret Statens HR.
 
På kurset vil vi komme ind på følgende:
 • Sagsgange i Statens HR
 • Ansættelse af en ny medarbejder (inkl. tidsbegrænset)
 • Ændring i ansættelsesforhold (op/ned i tid, løntillæg, stilling)
 • Fratrædelse af medarbejder (inkl. tidsbegrænset)
 • Datostyrede ændringer
 • Fravær
 • Serviceanmodninger
 • Support og guides
» Tilmeld dig kursus for nye brugere af Statens HR her
 
Den 11. maj tilbyder vi et kursus for lidt mere øvede brugere af Statens HR. Kurset henvender sig til HR-medarbejdere i institutioner, der har fået implementeret Statens HR og har en forståelse af de basale funktioner i systemet.
 
På kurset vil vi komme ind på følgende:
 • Viden om integrationer fra Statens HR til modtagersystemer (SIT, SAM, Campus)
 • Serviceportalen
 • Rapporter og dashboards
 • Datostyrede ændringer
 • Fejlhåndteringsmodulet og diskrepansrapporten
 • GDPR
 • Uddannelse af HR-medarbejdere (sidemandsoplæring)
» Tilmeld dig det udvidet kursus for brugere af Statens HR her
 
Kurserne er ikke indbyrdes afhængige. Det kræver derfor ikke, at du har været på det første kursus for at deltage på det andet. Der vil være en smule overlap i undervisningsmaterialet på de to kurser. Du tilmelder dig kurserne via Campus.
 
 

Nye skabeloner og opdaterede skabeloner

Nedenstående nye skabeloner er opsat i forbindelse med implementering af bølge 4:
 • AC VIP                      Sektorforskning - Ph.d.-stipendiater
 • CO10                        Farmakonomer og defektricer – timelønnet
Nedenstående skabeloner er i forbindelse med implementering af bølge 4 blevet opdateret og erstatter to tidligere tjenestemandsskabeloner:
 • Tjenestemænd          Følgebrev Tjenestemand Varig
 • Tjenestemænd          Følgebrev Tjenestemand Prøve
 • Tjenestemænd          Følgebrev Tjenestemand Åremål
Skabelonerne kan findes på Campus, hvor der også er lagt et dokument 'Tjenestemænd og skabeloner', som opridser anvendelsen af tjenestemandsskabelonerne.
 
 

Nye skabeloner og opdaterede skabeloner på vej

Desværre er der enkelte skabeloner, som ikke er nået at blive opsat i Statens HR inden go-live, men vi tilstræber, at alle skabelonerne er sat op inden udgangen af april måned. 
 
Det drejer sig om følgende:
 • Åremål og chefaftaler                 Chefer på rammeaftale (ej åremål)
 • CO10                                        Forsorgsassistent (til Kriminalforsorgen)
 • AC VIP                                      Undervisningsassistent
 • Tjenestemænd                           Bekræftelse på ansøgt afsked
 • Åremål og chefaftaler                 Chefkonsulent med ledelse (åremål) (under forhandling imellem parterne og kan ikke sættes op før disse er afsluttet)  
Nedenstående skabelon er i forbindelse med implementering af bølge 4 blevet opdateret og vil blive sat op i Statens HR inden udgangen af april måned. 
 • OAO                                          Studerende
 

Yderligere engelske skabeloner på vej

Der er blevet oversat yderligere ca. 40 skabeloner til engelsk, og disse vil løbende blive sat op i Statens HR. Det forventes, at alle engelske skabeloner vil være sat op senest med udgangen af juni måned.
 
 

Valg af aftalegrundlag ved ansættelse i videnskabelige stillinger

De specifikke aftalegrundlag (stillingsstrukturer og protokollater), som videnskabelige medarbejdere ansættes under, er tidligere blevet registreret i Statens HR, så det er muligt at vælge det korrekte aftalegrundlag under registreringen af medarbejderen. 
 
Aftalegrundlag/stillingsstrukturer kan nu vælges for forhandlingsberettigede organisationer:
 • Akademikerne, Ingeniørforeningen, Dansk Magisterforening og DJØF.
 

Underskrevne fællesoverenskomster

I forbindelse med at fællesoverenskomster er blevet underskrevet, er den ene aftalepart ændret fra Finansministeriet til Skatteministeriet i alle relevante skabeloner.
 

Drift og support

 

Ændringer i organisationstræet flyttes til onsdag i uge 15

I uge 15 udføres ændringer i organisationstræet onsdag den 13. april 2022, da torsdagen i den uge er en helligdag.
 
Indmeldinger via serviceportalen skal derfor gerne ske senest mandag den 11. april.
 
 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen