Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
06/04/2022

Aktuelt fra Statens Lønløsning

April 2022

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021

Vi har gennemgået jeres mange forslag og bemærkninger til Brugertilfredsheds-undersøgelsen 2021. Forslagene er i fuld gang med at blive vurderet. Vi vil forsøge at imødekomme jeres ændringsforslag og input, hvor det er muligt. Vi arbejder videre med mere omfattende forbedringsforslag på den lidt længere bane.
 
Ud fra jeres tilbagemeldingerne er der udpeget to særlige indsatsområder for 2022: Kommunikation og Kundesupport.

Kommunikation:
I forhold til Kommunikation vil der blandt andet blive arbejdet med at udbrede kendskabet til vores videovejledninger og nyhedsbreve. Videovejledninger er et nyt medie, som vi vil arbejde med at forbedre og udbrede kendskab til. Vi har 3 kommunikationskanaler: Aktuelt, Nyhedsbrev og Løninformation.
Her vil vi arbejde med at målrette relevant information til brugerne af systemerne i Statens Lønløsning og kendskab til kommunikationskanalerne.
 
Kundesupport:
Der vil blandt andet blive fokuseret på en opdatering af vejledningsmaterialet, således at det afspejler funktionaliteten i Statens Lønløsning og det relevante regelgrundlag.
 
Du kan tilmelde dig ”Aktuelt fra Statens Lønløsning” og Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning” her:
» Tilmeld nyhedsbreve

Nyt om lønsedlen

Engelsk version af lønsedlen:
I løbet af efteråret 2021 blev det muligt at vælge en engelsk version af lønsedlen. Det er en facilitet som især universiteterne har efterspurgt. Du har mulighed for at vælge en engelsk lønseddel til en given medarbejder via opsætning i SLS og HR-Løn. Opsætning til engelsk lønseddel er beskrevet i denne Løninformation(pdf) under punktet ”Nye løndele”.

Regnskab for ferie og omsorg på lønsedlen:
Det har længe været et stort kundeønske at få regnskab for ferie og omsorg vist på lønsedlen. Den funktionalitet er nu udviklet og vil kunne anvendes af de institutioner, der løbende indrapporterer fravær i FRAV. På lønsedlen bliver det muligt at vise regnskab for ferie, særlige feriedage og omsorgsdage. Vi er i fuld gang med at pilotteste den nye funktionalitet i samarbejde med et lønfællesskab på selvejeområdet. Når vi har evalueret testen og foretaget eventuelle tilretninger vil den nye funktionalitet blive tilgængeligt for alle brugere af Statens Lønløsning.

Bruger du Lønarkivet?

I Lønarkivet har du mulighed for at fremsøge historiske lønsedler. Du kan fremsøge lønsedler for en enkelt medarbejder eller en gruppe af medarbejdere for en periode på op til 12 måneder. Med Single Sign On er der nem og hurtig adgang til Lønarkivet.
Læs mere i vejledningen om søgemuligheder i Lønarkivet:
» Vejledning til Lønarkiv på oes.dk

Status på 2. godkenderfunktion

Der er udviklet en funktionalitet til Statens Lønløsning, der standser lønberegning og lønudbetaling, hvis der ikke er foretaget en godkendelse af alle indberetninger i SLS og HR-Løn for en given medarbejder til en given lønkørsel. Dette gælder for alle typer indberetninger, eksempelvis også adresseændringer. Det er derfor meget vigtigt, at der lokalt udarbejdes processer, der sikrer, at alle indberetninger godkendes forud for en lønkørsel.

For tiden tester vi den del af systemet, der forud for lønkørslen sender adviseringsmails til de institutioner, som har ikke-godkendte indberetninger. Der sendes mails 2 gange forud for en lønkørsel: kl. 12.00 dagen før og kl. 12.00 på dagen for lønkørslen.

Samtidigt opgøres antallet af ikke-godkendte indberetninger efter hver lønkørsel. Der har over de seneste måneder været udsving i antallet af ikke-godkendte indberetninger i forhold til de enkelte lønkørsler, men den generelle tendens baseret på antal ikke-godkendte indberetninger opgjort pr. måned er faldende.

Figur 1: Antal ikke-godkendte indberetninger pr. måned
Bem.: Data for de enkelte måneder er summen af 1. og 2. lønkørsel.
 
Der vil i den nærmeste fremtid blive gennemført pilottest, hvor vi vil teste 2. godkenderfunktionaliteten i samarbejde med enkelte institutioner. Det er forventningen at 2. godkenderfunktionen implementeres for alle brugere af Statens Lønløsning i slutningen af 2. kvartal 2022.
 
Du kan læse mere om 2. godkenderfunktionen i en vejledning og FAQ som du kan finde her:
» 2. godkenderfunktionen på oes.dk

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftstatus