Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
07/04/2022
 

Nyt om økonomistyring - april 2022

Foråret er kommet, og vi har en række friske nyheder til jer: 
  • Nyt e-læringskursus til topledere om intern kontrol
  • Kurser i risikostyring og intern finansiel kontrol for medarbejdere
  • Nyt inspirationsmateriale og værktøj til revisionsbemærkninger og risikostyring

E-læringskursus til topledere om intern kontrol

Et nyt e-læringskursus til topledere om intern kontrol er nu tilgængeligt i Campus

Udgiftsopfølgning 1 2022
Som led i indsatsen for at styrke den interne kontrol, tilsyn og risikostyring i staten stiller Økonomistyrelsen nu et nyt e-læringskursus til statslige topledere til rådighed. Kurset sætter fokus på toplederes rolle og ansvar i forhold til at sikre et velfungerende kontrolmiljø.

E-læringskurset er målrettet statslige topledere. Det kan fx være afdelingschefer i departementer, direktører og vicedirektører i styrelser og andre statslige institutioner.

Nyt inspirationsmateriale og værktøj til risikostyring

Ny publikation om risikostyring

Økonomistyrelsens nye publikation, "Inspiration til risikostyring i staten", er nu tilgængelig på vores hjemmeside.  Publikationen beskriver, hvad en risiko og risikostyring er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan man arbejder med risikostyring i praksis. Fokus er på den brede, helhedsorienterede risikostyring.
 
 

Nyt værktøj til revisionsbemærkninger og risikostyring

Økonomistyrelsen har udarbejet et værktøj til overblik over revisionsbemærkninger. Værktøjet er målrettet departementer og styrelser o.lign., og er tænkt som inspiration til arbejdet med at skabe overblik over revisionsbemærkninger og øvrige risici.

Værktøjet er udviklet i et Excel format og består af:
1) et inputskema til indberetning
2) en log med overblik over revisionsbemærkninger og en log til risikostyring
3) et visuelt overblik over udvalgte nøgledata og KPI’er, som illustreres på billedet herunder.

Du finder værktøjet og tilhørende vejledning her.

Skriv til internkontrol@oes.dk, hvis du har spørgsmål til risikostyring og intern finansiel kontrol.

Kurser i risikostyring og intern finansiel kontrol for medarbejdere i de statslige institutioner

Kursus i risikostyring i 2022

Der er ledige pladser på kursus i risikostyring på følgende datoer:
  • København, den 29. og 30. august og d. 15. september
 

Kurser i intern finansiel kontrol i 2022

Der er ledige pladser på kursus i intern finansiel kontrol på følgende datoer:
  • Århus, den 18. og 19. maj, og d. 9. juni
  • København, den 5., 6. og 22. september

Kontaktoplysninger

Implementering af resultat- og økonomistyring 
 
» Læs mere på oes.dk