Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
07/04/2022

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar. 
 
Løn fra denne kørsel er til disposition onsdag d. 13 april 2022.
 
» Gå til Løninformation nr. 7 fra LG 05/2022, 1. lønkørsel

Kommenterede overenskomster og aftaler via SLS-guiden

Fremadrettet vil vi indsætte bemærkninger i aftaler og overenskomster. Formålet med bemærkningerne er, at gøre indberetningerne i HR-Løn og SLS nemmere for jer. Der er tilføjet bemærkninger som eksempelvis relevant klasse eller løndel. Der er indtil videre foretaget kommentering af følgende overenskomster og aftaler:
 
AC-overenskomsten
Journalistoverenskomsten (PKAT 060)
 
Organisationsaftaler:
HK (PKAT 236, 238, 240 og 961)
Rengøring/specialarbejdere (PKAT 247, 248, 291, 296 og 747)
Socialrådgivere (PKAT 193)
Grafiske arbejdere (PKAT 185)
Håndværkere (PKAT 040, 042, 172, 179, 630 og 933)
Tekniske funktionærer (PKAT 050)
Maskinmestre (PKAT 054)
 
Du kan finde de kommenterede overenskomster i SLS-guide ved at vælge de respektive personalekategorier og finde relevante link under ”Aftalegrundlag”.
» Link til SLS-guiden

Ændrede betingelser for pension i ny OAO-aftale

I Cirkulære af 30. marts 2022 om Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) (Medst. Nr. 015-22) er der ændret i betingelserne for pension.

Den 1. april 2022 ændres pensionsbestemmelserne for den høje pension, således at aldersgrænsen på 25 år udgår og karensperioden nedsættes fra 4 år til 2 år.

Få datoer for lønkørsler direkte i din kalender

Det er nu muligt at importere datoer for lønkørsler i 2022 direkte til din Outlook kalender. Tidspunktet for lønkørslen vil i din kalender blive markeret som ”ledig” og dermed ikke forstyrre andre aftaler i kalenderen. 
» Læs mere om funktionaliteten og en vejledning til download her

God Påske

Alle ønskes en god Påske og nogle gode fridage.

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus