Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

42 institutioner flytter ind i Statens HR

Den fjerde og sidste implementeringsbølge er netop afsluttet for Statens HR. Det betyder at den fælles digitale HR-løsning nu dækker i alt 53.000 ansatte fordelt på 123 institutioner.  
 
Kontorchef i Økonomistyrelsen, Per Helmer Roos og Teamleder for Statens HR, Thea Sand glæder sig over, at en vigtig milepæl er nået:
 
”Vi vil gerne både sige tak og uddele stor ros til vores kollegaer ude i institutionerne for den engagerede indsats, som de har lagt i at sikre den lokale implementering af Statens HR. Vi har sammen nået en vigtig milepæl.
 
På tværs af staten arbejdes der nu med afsæt i en fælles digital løsning og med afsæt i fælles strukturer for HR-data. Men arbejdet stopper ikke her. Det gode fundament skal understøtte den videre digitalisering af HR-opgaverne i tæt samarbejde med gode kollegaer på tværs af staten og hos selvejende institutioner.
 
Vi har en god plan for de kommende år, og vi har høje ambitioner om at skabe sammenhængende digitale løsninger”.
 
 

Første møde i brugergrupperne i uge 16

Lige efter påske starter de to første brugergrupper i Statens HR officielt, når de første møder afholdes henholdsvis torsdag den 21. april og fredag den 22. april. De første to brugergrupper begynder med processerne vedrørende medarbejderadministration og rapporter i Statens HR.
 
Formålet med brugergrupper for Statens HR er at sikre håndteringen af den videre udvikling af Statens HR, herunder justeringer, ændringer og forbedringer af løsningen. Målet er, at den forbedre den samlede brugerrejse for den HR-administrative medarbejder, så brugertilfredshedsheden dermed løftes.
 
Økonomistyrelsen forventer at oprette yderligere brugergrupper på de resterende hovedprocesser i løbet af indeværende år.

Drift og support

 

Opdatering af Statens HR i april

Statens HR bliver opdateret fredag den 15. april. Opdateringen betyder, at Statens HR ikke kan benyttes fra fredag den 15. april kl. 21.00 til lørdag den 16. april kl 12.00.
 
 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen