Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
19/05/2022
 

Nyt fra Statens Budgetsystem

 

Brugerønsker tilgodeses i ny release

I denne uge har vi frigivet SBS Release R.2022.04. Releasen indeholder ændringer både til anlægs- og lønmodulet, som kommer vores kunder til gode.
 
I anlægsmodulet er foretaget justeringer, der forbedrer overblik og økonomisk styring af anlægsaktiver.
 
I lønmodulet bliver det nu muligt enten at budgettere lønbeløb og årsværk i samme skema eller vælge et skema, hvor der kun budgetteres med lønbeløb. Tilpasningen sker på baggrund af et ønske fra vores kunder.
» Læs mere i releasenoten på oes.dk
 

Lokaladministratorer – husk at kontrollere brugernes adgang til Statens budgetsystem

Vi anbefaler, at institutioner mindst hver 3. måned kontrollerer brugernes adgange til Statens Budgetsystem (SBS). På den måde sikrer I, at den enkelte medarbejder stadig har et arbejdsbetinget behov for adgang til SBS med de tildelte roller. 
 
Tildelte roller findes i SBS under Økonomifunktion i rapporten ”Rapporter over adgange”. Se også vejledningen "Lokal processtyring i SBS". 
» Find vejledning på oes.dk
 

Nyt koncept for udgiftsopfølgning er kommet godt i gang

Den 1. april trådte et revideret koncept for udgiftsopfølgning i kraft. Nu kan økonomimedarbejdere i statslige institutioner udarbejde prognoser og afvigelsesforklaringer i Statens Budgetsystem (SBS), som automatisk fremstilles i nyudviklede udgiftsopfølgningsrapporter i Statens BI. De statslige institutioner er kommet godt i gang med at bruge det nye koncept.
 
Få hjælp til udgiftsopfølgning i SBS med vores vejledninger, skabeloner og webinarer.
» Find materialet på oes.dk
 

Stil spørgsmål og kom med forslag i Serviceportalen

Hvis I har spørgsmål til SBS eller et forslag til, hvordan vi forbedrer jeres budgetstyring i SBS, så hører vi gerne fra jer.
 
Skriv til os i Serviceportalen under Økonomi og Regnskab > Statens Budgetsystem–SBS.
» Link til Serviceportalen