Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Brugergrupperne er kommet godt i gang

Torsdag og fredag i uge 16 afholdt Økonomistyrelsen de to første møder i brugergrupperne ’Medarbejderadministration’ og ’Rapporter’. Vurderingen er, at begge grupper fik en god start med fuldt fremmøde samt gode drøftelser omkring udviklingen og konsolideringen af Statens HR.
 
Ud over de obligatoriske præsentationsrunder var formål med brugergrupperne, forventningsafstemning og udviklingsønsker på dagsordenen.
 
Vejen fra prioriteret udviklingsønske til konkret forbedring i Statens HR blev også præsenteret - og det er ikke altid en kort og hurtig vej. Typisk tager processen fra de første drøftelser og prioritering af udviklingsønsker over kravspecifikation og udvikling til test og release mellem 4-7 måneder.
 
Hvis man er interesseret i at følge med i de planlagte udviklingstiltag og tilpasninger i Statens HR (og de andre fællesstatslige it-systemer), så kan man orientere sig i Roadmap for Økonomistyrelsens it-systemer her: https://oes.dk/systemer/faelles-systemer-i-staten/roadmap/  
 
Brugergrupperne skal fungere som repræsentanter for samtlige brugere af løsningen og sikre, at den løbende udvikling af Statens HR sker til gavn for alle brugere. Ambitionen med brugergrupperne er, at vi ved årets udgang har forbedret brugertilfredsheden med de elementer og delprocesser i Statens HR, som brugergrupperne har arbejdet med.
 
 

Kursus til effektadministrator i Statens HR den 17. maj 2022

Statens HR tilbyder nu institutioner i drift kursus i rollen som effektadministrator.
 
Der er tale om en relativ ny rolle, som er opstået ud fra institutionernes ønske om at forankre administrationen af effektmodulet i den enhed, som står for opgaven. Dermed kan institutionens lokaladministrator fokusere på personaleadministration og vedligehold af organisationen.
 
Det er op til institutionerne, om man ønsker at gøre brug af rollen, eller om man fortsat vil lade de lokale administratorer varetage administrationen af effektmodulet. Effektadministratorer vil kunne se og udføre de samme opgaver som både HR-medarbejder og lokal administrator, men udelukkende i effektmodulet.
 
Effektadministrator vil ligeledes få lov til at benytte Serviceportalen til at indsende bestillinger, spørgsmål eller fejl. Lokaladministratorer vil fortsat skulle håndtere tildeling af roller og indmelding af ændringsønsker.
 
Målgruppe:
Som hovedregel vil der være et par effektadministratorer pr. institution eller koncern afhængigt af koncernens størrelse.
 
Økonomistyrelsen anbefaler, at alle der har deltaget på kurset, indgår i den lokale support, ligesom institutionens superbrugere og lokaladministratorer. Der vil være indgang for øvrige effektmedarbejdere til at stille spørgsmål og indmelde fejl i Serviceportalen.
 
Hvis institutionen vælger, at et større antal medarbejdere skal på kursus til effektadministrator, skal der laves en aftale med Økonomistyrelsen om, hvilke effektadministratorer der indmelder fejl og spørgsmål.  
 
Kurset foregår online den 17. maj 2022 fra klokken 8.30-12.30. Der er begrænsede pladser, og tilmelding skal ske via Campus.
» Læs mere om rollen og kursets indhold på Campus her

Drift og support

 

Diskrepansrapporten vil være tilgængelig den 16. maj 2022

Diskrepansrapporten, som dannes på baggrund af lønkørslen den 5. maj, vil grundet helligdag den 13. maj først være tilgængelig for institutionerne mandag den 16. maj 2022.
 
Det vil sige én hverdag senere end de sædvanlige 5 hverdage.
 
 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen