Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Ny vejledning til vedligeholdelse af afdelingshierarkiet

Vi har lagt en ny vejledning på hjemmesiden, som hedder ’Oprettelse og redigering af en afdeling’. Denne vejledning guider til, hvordan lokaladministratorer skal oprette nye, nedlægge og redigere afdelinger, når de skal vedligeholde deres afdelingshierarki.
 
Vejledningen erstatter de to tidligere vejledninger ’Oprette ny afdeling’ og ’Lukke en afdeling’, som dermed er udgået til fordel for den samlede vejledning.
» Tilgå vejledningen her
 
 

Kursus til effektadministrator i Statens HR den 17. maj 2022

Statens HR udbyder nu kursus i rollen som effektadministrator.  
 
Der er tale om en relativ ny rolle, som er opstået ud fra institutionernes ønske om at forankre administrationen af effektmodulet i den enhed, som står for opgaven. Dermed kan institutionens lokaladministrator fokusere på personaleadministration og vedligehold af organisationen.  
 
Det er op til institutionerne, om man ønsker at gøre brug af rollen, eller om man fortsat vil lade de lokale administratorer varetage administrationen af effektmodulet. Effektadministratorer vil kunne se og udføre de samme opgaver som både HR-medarbejder og lokal administrator, men udelukkende i effektmodulet.  
 
Effektadministrator vil ligeledes få lov til at benytte Serviceportalen til at indsende bestillinger, spørgsmål eller fejl. Lokaladministratorer vil fortsat skulle håndtere tildeling af roller og indmelding af ændringsønsker.  
 
Målgruppe:
Som hovedregel vil der være et par effektadministratorer pr. institution eller koncern afhængigt af koncernens størrelse.  
 
Økonomistyrelsen anbefaler, at alle der har deltaget på kurset, indgår i den lokale support, ligesom institutionens superbrugere og lokaladministratorer. Der vil være indgang for øvrige effektmedarbejdere til at stille spørgsmål og indmelde fejl i Serviceportalen.  
 
Hvis institutionen vælger, at et større antal medarbejdere skal på kursus til effektadministrator, skal der laves en aftale med Økonomistyrelsen om, hvilke effektadministratorer der indmelder fejl og spørgsmål.    
 
Kurset foregår online den 17. maj 2022 fra klokken 8.30-12.30. Der er begrænsede pladser, og tilmelding skal ske via Campus.
» Læs mere om rollen og kursets indhold på Campus her

Drift og support

 

Det er tid til at tjekke Diskrepansrapporten

Næste frist for indrapportering til Statens Lønsystem er torsdag den 5. maj klokken 14, og det er derfor sidste frist til at gennemgå Diskrepansrapporten for afvigelser mellem Statens Lønsystem og Statens HR.

Afvigelser kan opstå, når der er foretaget ændringer i et af systemerne, som kræver godkendelse i det andet. Det kan for eksempel dreje sig om fremdaterede ændringer til arbejdstid.

Det er institutionens ansvar at følge op på Diskrepansrapporten, som nu ligger tilgængelig på SFTP-sitet.
» Se en oversigt over kommende lønkørsler her
 
 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen