Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
03/05/2022
 

Nyt fra Navision Stat

 

Navision Stat version 9.9 er frigivet

Den 2. maj 2022 har vi frigivet Navision Stat version 9.9. Det er en mindre release, som fortrinsvis samler op på en række obligatoriske krav.
 
Lovpligtige ændringer
Release NS9.9 samler op på lovpligtige ændringer, der er påkrævet i forlængelse af indførelsen af MitID og Næste generation Digital Post.

Derudover har elektroniske fakturaer skiftet format til OIOUBL 2.1. Det sker i forlængelse af Erhvervsstyrelsens beslutning om, at det nye format skal være implementeret senest den 15. maj 2022. Skiftet medfører, at vi i denne version frigiver et nyt Navision Stat transportlag, som er kompatibel med OIOUBL 2.1.

Mindre rettelser
Vi arbejder fortløbende med at øge sikkerheden i vores systemer. I denne release er foretaget en mindre teknisk ændring i transportlaget, som skærper sikkerheden i forbindelse med afsendelse af elektroniske fakturaer.

Release NS 9.9 medtager desuden flere mindre fejlrettelser, som bliver beskrevet mere indgående på Økonomistyrelsens hjemmeside i Nyt fra Navision Stat under NS9.9 Officiel release.
» Læs mere på oes.dk
 

Nyt transportlag frigives som patch til Navision Stat version 9.8

For institutioner, der ikke straks opdaterer til Navision Stat version 9.9, er samlet en pakke til NS9.8, som sikrer, at NS transportlag fungerer til forsendelse og modtagelse af elektroniske dokumenter. I samme objektpakke er desuden tidligere frigivne patches og en række nye ændringer.

Pakken skal installeres senest den 15. maj 2022.
Den tidligere version, som skulle installeres inden 28. marts 2022, er ikke kompatibel med OIOUBL 2.1.

Læs mere og download patchen på Økonomistyrelsens hjemmeside under NS9.8 Officiel release > Patches.
» Find patch på oes.dk