Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
09/05/2022

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar. 
 
Løn fra denne kørsel er til disposition mandag d. 16 maj 2022.
 
» Gå til Løninformation nr. 9 fra LG 06/2022, 1. lønkørsel

Visning af ferie- og omsorgsregnskab på lønsedlen

Det er muligt at få vist ferie- og omsorgsregnskabet på lønsedlen fra slutningen af maj måned. Ferie- og omsorgsregnskabet er baseret på oplysninger fra FRAV (fraværsmodul i SLS). FRAV kan anvendes forskelligt og det er kun et krav, at der fremsendes fraværsoplysninger kvartalsvis. Der kan kun vises et korrekt og opdateret ferie- og omsorgsregnskab, hvis FRAV anvendes til løbende registrering af fravær. Hvis ikke FRAV opdateres løbende vil de oplysninger, der vises på lønsedlen være misvisende. 
Ferie- og omsorgsregnskabet vises ikke automatisk på lønsedlen for medarbejderne. Hvorvidt ferie- og omsorgsregnskabet vises på lønsedlen styres via opsætning i BSL. Valget vedrørende ferie- og omsorgsregnskabet har virkning for alle medarbejdere i institutionen (løngruppen), det betyder at ferie- og omsorgsregnskabet vises, eller fravælges for alle medarbejdere.
» Læs mere om opsætning af ferie/omsorgsregnskab og se video på oes.dk

Sådan omsættes resultatet af overenskomstforhandlingerne til konkrete lønændringer

På det statslige område afholdes overenskomstforhandlingerne typisk hvert 3. år. Når overenskomstforhandlingerne er afsluttet går Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i gang med at udarbejde overenskomster og aftaler, der afspejler forhandlingsresultatet. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udgiver løbende nye cirkulærer og aftaler med forhandlingsresultaterne i takt med at de underskrives.
 
I Økonomistyrelsens kontor for Løn og Pensionssystemer omsættes ændringerne i de nye cirkulærer og aftaler til kodesprog i lønsystemet. Der er flere forskellige typer ændringer fx forhøjelse af basislønninger, nye lønforløb og procentreguleringer. Mere komplekse ændringer, som fx indførelsen af seniorbonus, kræver flere og omfattende ændringer i kodesproget, idet ændringen omfatter mange forskellige personalekategorier og tillæg.
 
En anden stor del af arbejdet med overenskomstresultaterne består i, at identificere hvilke medarbejdere der berøres af ændringerne, for i videst muligt omfang, at sørge for at ændringerne automatisk implementeres i lønsystemet. I de tilfælde, hvor der i forbindelse med en ændring er behov for konkret sagsbehandling, enten på grund af opsætningen i lønsystemet eller formuleringen i aftalen, vil den enkelte lønsagsbehandler manuelt skulle foretage ændringerne. I de tilfælde vil Økonomistyrelsen bestræbe sig på, at give så præcis besked som muligt om hvilke medarbejdere, der er berørt af ændringen og hvordan den skal håndteres af lønsagsbehandlerne.
 
For at lette lønsagsbehandling lokalt er vi som noget nyt begyndt, at tilføje bl.a. personalekategorier, klasser, lønkoder og satser ud for de relevante paragraffer i de overenskomster og aftaler, der linkes til i SLS-guiden. Der er på nuværende tidspunkt kommenterede overenskomster og aftaler for 90 personalekategorier og der kommer løbende flere til.

Kurser i lønadministration for 2. halvår 2022

Der planlægges med tre kursusforløb i henholdsvis ”SLS/HR-Løn” og ”Ferieafregning ved fratræden” i 2. halvår af 2022. Kurserne planlægges til afvikling i forlængelse af hinanden for at mindske rejseaktivitet. De to kursusforløb planlægges til afholdelse i København og et i Vejle.
Der arbejdes på at udvikle to virtuelle kurser omhandlende ”Ferieafregning for begyndere” og ”Brug af SLS-guiden”. Kursusbeskrivelser for de to kurser er under udarbejdelse.
 
Du kan læse mere om kurserne på vores hjemmeside, hvor du blandt andet kan finde kursusbeskrivelser af de to nye virtuelle kurser, når de er klar og kursusdatoer for 2. halvår, når den endelige planlægning er faldet på plads.
» Kursuskatalog på oes.dk

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus