Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Forbedring af sammenhængen mellem forhandlingsberettiget organisation og aftalegrundlag

Med opdateringen af Staten HR i april blev der sat ind på at forbedre brugeroplevelsen ved ansættelser ift. udfyldelse af felterne ”Forhandlingsberettiget organisation” og ”Aftalegrundlag”. Tidligere skulle HR indtaste den forhandlingsberettigede organisation, fx DJØF, i feltet ”Aftalegrundlag” for at de aftalegrundlag, som var relevante for den forhandlingsberettigede organisation, kom frem på valglisten.
 
Nu er sammenhængen mellem de to felter forbedret, således at værdierne i feltet ”Aftalegrundlag” allerede er afgrænset ud fra, hvad der er valgt i feltet ”Forhandlingsberettiget organisation”. Løsningen vil ofte selv foreslå den værdi, som man benytter oftest, men de øvrige værdier kommer frem, når man trykker på ”pil ned”-knappen – man behøver altså ikke skrive fx DJØF i feltet.    
 
 

Nye ikoner og ændring af eksisterende ikoner i forbindelse med opdatering den 18. maj

Den 18. maj bliver der lagt en opdatering på Statens HR, hvilket betyder, at løsningen ikke må benyttes fra kl. 16-19.  
 
Nye placeringer samt helt nye ikoner på startsiden
 
Efter opdateringen den 18. maj vil startsiden for Statens HR se lidt anderledes ud, når man som HR-medarbejder logger på løsningen. Opdateringen indeholder nemlig en omrokering af en række ikoner samt oprettelsen af nogle nye ikoner. Håbet er, at dette vil forbedre brugeroplevelsen, da vi fx samler alle ikoner, som skal benyttes i forbindelse med en ansættelse, under samme fane, så man sparer et par klik. Desuden oprettes der en ny fane, som samler indgangene til fejlhåndtering og support.
 
Ændring af placering for eksisterende ikoner
  • Ikonerne 'CPR' og 'Synkroniser kompensation' flyttes fra fanen 'Øvrige moduler' til 'Min arbejdsstyrke'
  • Fejlhåndtering flyttes fra fanen 'Øvrige moduler' til en ny fane, der hedder 'Fejlhåndtering og support'
  • Hvis man har delegerede ansættelsesbreve, vil disse fremadrettet ligge under fanen 'Delegerede ansættelsesbreve'  
 
Ændring i fanestruktur
  • Ny fane oprettes med navn 'Fejlhåndtering og support'. Herunder kommer fire ikoner – 'Fejlhåndtering', der flyttes fra fanen 'Øvrige moduler', og tre nye ikoner: 'Statens HR Serviceportal', 'Statens It's Serviceportal' og 'Vejledninger til Statens HR'. Synligheden af disse ikoner afhænger af ens roller og rettigheder i systemet.
  • Ny fane oprettes med navn 'Delegerede ansættelsesbreve'. Denne vil kun være synlig for HR-medarbejdere i de institutioner, som har delegerede skabeloner. 
  • En række faner skifter placering, så den nye rækkefølge for HR-medarbejdere ser sådan ud: Mig, Mit team, Min arbejdsstyrke, HR Sag, Support & fejlhåndtering, Ansættelsesbreve, Delegerede ansættelsesbreve, Ændringsbreve, Lønændringsbreve, Effekthåndtering, Rapporter, Værktøjer og Andre. 
Vejledninger er ved at blive opdateret med skærmbilleder af den nye startside.

Drift og support

 

Opdatering af Statens HR i maj

Den 18. maj bliver der lagt en opdatering på Statens HR, hvilket betyder at løsningen ikke må benyttes fra kl. 16-19. 
 
 

Følg med i driftsstatus

Driftstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen