Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
20/05/2022

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar. 
 
Løn fra denne kørsel er til disposition tirsdag d. 31. maj 2022.
» Gå til Løninformation nr. 10 fra LG 06/2022, 2. lønkørsel

Se ferie- og omsorgsregnskab på lønsedlen

Fra og med den netop overståede lønkørsel er det muligt, at få vist ferie- og omsorgsregnskabet på lønsedlen.
 
Før ferie- og omsorgsregnskabet kan vises på lønsedlen for medarbejderne kræver det lidt forberedelse. Forberedelsen består i, at tilvælge visning af henholdsvis ferie- og omsorgsregnskab i Bruger Styring Løn (BSL). Valget har virkning for alle medarbejdere i institutionen (løngruppen), det betyder at ferie- og omsorgsregnskabet vises for alle medarbejdere.
 
Oplysningerne til ferie- og omsorgsregnskabet hentes fra fraværsmodulet i SLS (FRAV). FRAV kan anvendes forskelligt og det er kun et krav, at der fremsendes fraværsoplysninger kvartalsvis. Der kan kun vises et korrekt og opdateret ferie- og omsorgsregnskab, hvis der sker en løbende månedlig opdatering af fraværsoplysninger i FRAV. Hvis ikke FRAV opdateres løbende vil de oplysninger, der vises på lønsedlen være misvisende.
» Læs mere om opsætning på lønsedlen og se video på oes.dk

Nyt om 2. godkenderfunktionen

Sideløbende med test af den tekniske løsning bag 2. godkenderfunktionen følges udviklingen i antallet af ikke-godkendte indberetninger i SLS og HR-Løn tæt. Senest er den procentvise andel ikke-godkendte indberetninger af det samlede antal indberetninger opgjort for de sidste 6 måneder. Tendensen viser et fald fra 2% til 0,6% ved 1. lønkørsel i maj 2022. Målet er, at alle indberetninger skal godkendes forud for implementering af 2. godkenderfunktionen.
 
Der sendes fortsat mails ud forud for en lønkørsel med påmindelse om ikke-godkendte indberetninger, ligesom institutioner med mere end 100 ikke-godkendte indberetninger modtager en mail efter lønkørslen.
 
En ikke-godkendt indberetning vil når 2. godkenderfunktionen er implementeret standse lønberegningen for den pågældende medarbejder.

Udbetaling af særlig feriegodtgørelse

Med lønudbetalingen ved udgangen af maj måned udbetales den særlige feriegodtgørelse for perioden 1. september 2021 til 31. maj 2022.
 
Den samlede udbetaling til særlig feriegodtgørelse i maj 2022 beløber sig til i alt 713.432.321,19 kr.
 
Den særlige feriegodtgørelse for perioden 1. juni 2022 til 31. august 2022 udbetales med lønudbetalingen ultimo august 2022.

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus