Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Tilmelding til brugergruppen ’Ansættelse’ i Statens HR

Vil du være med til at gøre Statens HR bedre? Er du medarbejder i en HR-administration og arbejder du med Statens HR i din hverdag? Så tilmeld dig brugergruppen ’Ansættelse’, der skal arbejde med at forbedre løsningen.
 
Brugergruppe
En brugergruppe består af ca. 8-10 medarbejdere fra institutioner med Statens HR samt relevante medarbejdere fra Økonomistyrelsens Team Statens HR.
 
Økonomistyrelsen udvælger medlemmerne til de forskellige brugergrupper på basis af modtagne tilmeldinger. Deltagerne skal tilsammen dække store og små institutioner, institutioner med egen HR-afdeling og institutioner sluttet sammen i Koncern-HR samt både statslige institutioner og institutioner i selvejesektoren.
 
I takt med at vi få igangsat arbejdet i brugergrupperne, bliver der indarbejdet en model, så der vil ske en rullende udskiftning af deltagerene. Det vil understøtte vores ambition om, at alle institutioner, der ønsker at bidrage til arbejdet, får mulighed for det i de kommende år.  
 
Formål
Det overordnede formål er at forbedre brugerrejsen og brugertilfredsheden med Statens HR. Formålet med deltagelse i brugergruppen er således ikke at repræsentere din egen institutions udviklingsønsker men aktivt medvirke til at forbedre den samlede løsning for alle brugere. 
 
Deltagere
Vi ønsker især HR-medarbejdere, der konkret arbejder med de problemstillinger, der søges drøftet og forbedret indenfor hovedprocessen ansættelse.
 
Mødeaktivitet
For brugergruppen forventes der afholdt ca. 4 møder årligt af omtrent 2-3 timers varighed. Møder kan være både fysiske og digitale alt efter behov. Brugergrupperne kan tillige inddrages løbende og ad hoc til kommentering og sparring på specifikke problemstillinger samt udarbejdelse af brugerrejser. Deltagernes forventede tidsforbrug i brugergrupperne vi ligge mellem 15-25 timer over et år, eksklusiv egen forberedelse. Statens HR tager i sine mødeindkaldelser hensyn til de perioder, hvor HR-medarbejdere i statslige institutioner normalt oplever en spidsbelastning.
 
Tilmeld dig her
Tilmelding sker til statenshr@oes.dk
Angiv venligst navn, institution og jobtitel.
 
Udvælgelsen af deltagere til brugergrupperne vil ske før sommerferien, hvorefter første møde i brugergruppen bliver afholdt efter sommerferien. 
 
Deadline
Deadline for tilmelding er mandag den 30. maj 2022.   
 
 

Gå-hjem møde om diskrepansrapporten

Tirsdag d. 24. maj kl. 14-15 afholder Statens HR igen et gå-hjem-møde vedrørende diskrepansrapporten.    
 
På mødet vil vi gennemgå indholdet i diskrepansrapporten, eksempler på forskelle og hvordan disse kan afhjælpes.  
I er velkomne til at lave en sag i Serviceportalen, hvis der er der er emner I ønsker behandlet.  
 
Mødet henvender sig til HR-medarbejdere samt lokaladministratorer. Der er sendt mødeindkaldelser til jeres driftsansvarlige, så I kan henvende jer til dem for at få invitationen videresendt.
 
 

Organisationsændringer gennemføres onsdag den 25. maj

Da torsdag i uge 21 er en helligdag, vil organisationsændringer blive gennemført af Økonomistyrelsen onsdag den 25. maj i stedet for torsdag.
 
Bestilling af ændringer af organisationstræ i uge 21 skal derfor indsendes inden tirsdag den 24. maj for at sikre, at disse kommer med i den uge.

Drift og support

 

Det er tid til at tjekke Diskrepansrapporten

Næste frist for indrapportering til Statens Lønsystem er torsdag den 18. maj klokken 14, og det er derfor sidste frist til at gennemgå Diskrepansrapporten for afvigelser mellem Statens Lønsystem og Statens HR.

Afvigelser kan opstå, når der er foretaget ændringer i et af systemerne, som kræver godkendelse i det andet. Det kan for eksempel dreje sig om fremdaterede ændringer til arbejdstid.

Det er institutionens ansvar at følge op på Diskrepansrapporten, som nu ligger tilgængelig på SFTP-sitet.
» Se en oversigt over kommende lønkørsler her
 
 

Følg med i driftsstatus

Driftstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen