Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Opdatering af Statens HR i maj

Den 18. maj blev der lagt en opdatering på Statens HR. Relevante ændringer i forbindelse med opdateringen gennemgås nedenfor:
 
Lang loadtid på 'Bekræftelse på opsigelse' er nu løst
Når HR-medarbejdere har trukket brevet ’ Bekræftelse på opsigelse’, har det i en periode været et problem, at loadtiden for skabelontiden var så lang, at brevet timede ud.
 
Der har derfor været en work-around, der lød på, at alle felter i menubaren i venstre side af skærmbilledet skulle udfyldes, for at nedsætte loadtiden på brevet.
 
Med opdateringen er problemet løst, og man vil igen kunne trække brevet, uden at skulle udfylde alle felter i menubaren.
 
Ændring af ordlyd
Knappen 'tilbagetræk' har fejlagtigt heddet 'reverse' siden forrige opdatering.
Dette er nu blevet ændret tilbage til 'tilbagetræk'.
 
Fejl i Headcount er tilrettet 
Vi har tidligere oplevet, at headcount-værdien på en række ansættelsesforhold ved en fejl var angivet til værdien 0. Dette er nu blevet tilrettet, så headcount-værdien på de berørte ansættelsesforhold er ændret til 1.
 
 
 

Gå-hjem-møde om diskrepansrapporten afholdt

Tirsdag den 24. maj blev der afholdt gå-hjem-møde om diskrepansrapporten.
 
På mødet blev indholdet i diskrepansrapporten gennemgået og der blev vejledt om hvordan diskrepanser afhjælpes.

Hvis du har ønsker til kommende gå-hjem-møder, kan du oprette en sag i Serviceportalen med emnet "ønsker til kommende gå-hjem-møder". 

» Se præsentationen fra gå-hjem-mødet

Drift og support

 

Det er tid til at tjekke Diskrepansrapporten

Næste frist for indrapportering til Statens Lønsystem er tirsdag den 7. juni klokken 14, og det er derfor sidste frist til at gennemgå Diskrepansrapporten for afvigelser mellem Statens Lønsystem og Statens HR.
 
Afvigelser kan opstå, når der er foretaget ændringer i et af systemerne, som kræver godkendelse i det andet.
 
Det kan for eksempel dreje sig om fremdaterede ændringer til arbejdstid. Det er institutionens ansvar at følge op på Diskrepansrapporten, som nu ligger tilgængelig på SFTP-sitet
» Se en oversigt over kommende lønkørsler her
 
 

Følg med i driftstatus

Driftstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen