Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
23/06/2022

Aktuelt fra Statens Lønløsning

Juni 2022

Statens Lønløsning ønsker alle en god sommer!

Har du set vores vejledningsvideoer?

Når vi skal levere relevant information om Statens Lønløsning til dig, forsøger vi at kommunikere via flere kanaler.
 
Det seneste tiltag på kommunikationsfronten, som du forhåbentlig vil få gavn af, er videovejledninger. Der er således udarbejdet videovejledninger til flere af vores arbejdsområder. Den nyeste video gennemgår ferie- og omsorgsregnskab på lønsedlen og supplerer tidligere udsendte videoer om Brugerstyring Løn.
Der er nu vejledningsvideoer til følgende:
 
Brugerstyring Løn:
- Opret brugerkonto
- Ændre eller slet brugerkonto
- Kontrol og revision
- Lønseddel information
» Vejledningsvideoer til Brugerstyring Løn
Lønseddel:
- Ferie- og omsorgsregnskab på lønsedlen
» Vejledningsvideoer til lønsedlen

Hvorfor er 2. godkender vigtigt?

Du har sikkert bemærket, at vi igennem en længere periode har skrevet ud med status vedrørende 2. godkender?
 
Det gør vi, for at øge opmærksomheden og fastholde fokus på at sikre godkendelse af alle indberetninger forud for lønkørslerne.  
 
Når 2. godkender bliver implementeret vil en ikke-godkendt indberetning på en lønmodtager medføre at der ikke vil blive foretaget en lønberegning og dermed heller ikke ske lønudbetaling. Lønnen vil først blive udbetalt i den førstkommende lønkørsel efter godkendelse af den oprindelige ikke-godkendte indberetning.
 
Vaner kan være svære at bryde og nye rutiner vanskelige at etablere. Derfor er det vigtigt at få de lokale godkendelsesprocesser på plads inden implementeringen af 2. godkenderfunktionen.
 
Vi har samlet information om 2. godkender på vores hjemmeside.
» 2. godkenderfunktion

200 institutioner tilgår Statens Lønløsning via SSO - Sådan kommer du på

Sidder du i en institution som tilgår vores løsninger via brugernavn og password og har et ønske om at komme på Statens lønløsning via Single Sign-on?
 
Single Sign-on blev implementeret på Lønarkiv, BSL og HR-Løn den 15. december 2021. Løsningen har øget sikkerheden på de tre systemer og højnet brugervenligheden i takt med et hurtigere og nemmere login. Vores statistik viser, at de tre systemer tilsammen har op mod 6000 logins på ugebasis.
 
Institutioner, hvor Statens IT har ansvaret for driften, vil automatisk have adgang til SSO løsningen. Er din institution ikke en del af Statens IT, er det din it-afdeling, der skal stå for den tekniske del af opsætningen.
Vi har samlet vejledningsmateriale på vores hjemmeside. Under "I gang med single sign-on" finder du en beskrivelse af, hvad det kræver at få din institution koblet på løsningen.
» Single Sign-On – Nemmere adgang til de fællesstatslige it-systemer

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftstatus