Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Gå hjem-møde om arbejdsgange med Statens Administration og Statens HR den 8. juni

Onsdag den 8. juni afholder Statens HR gå-hjem-møde klokken 14-15 i samarbejde med Statens Administration. 
 
Gå-hjem-mødet er en gentagelse af mødet den 11. marts, og er primært henvendt til institutioner på bølge 4. Dog er alle institutioner velkomne til at deltage, hvis man ønsker at få indholdet genopfrisket, eller hvis man ikke tidligere har haft mulighed for at deltage.
   
Dagsorden:
 • Arbejdsgang fra indsendelse af serviceanmodning til Statens Administration til serviceanmodningen er løst
           Vis rapport
           Serviceanmodning
           Kommunikation på serviceanmodning
 • Hvornår skal der sendes via SHR og hvornår via lønportalen
 • Afleveringsfrister 
 • Procesgennemgang
           Ændring af indplacering
           Forventet slutdato
           DocumentRecords
 • Øvrigt
 • Spørgsmål
 
 

Nye og opdaterede skabeloner

Nye og opdaterede skabeloner på vej
 • OAO                                          Studentermedhjælp
 • Åremål og chefaftaler                  Chefer på rammeaftale (ej åremål)
 • CO10                                         Forsorgsassistent til Kriminalforsorgen
 • AC VIP                                       Undervisningsassistent for UFM
 • Tjenestemænd                            Bekræftelse på ansøgt afsked  
Ovenstående forventes tilgængelig i Statens HR senest den 10. juni 2022.
 
Yderligere engelske skabeloner på vej
Der er blevet oversat yderligere ca. 40 skabeloner til engelsk, og disse vil løbende blive sat op i Statens HR. Det forventes, at alle engelske skabeloner vil være sat op senest den 15. juli.
 
Nye skabeloner (bølge 4) som er opsat og tidligere kommunikeret
Nedenstående nye skabeloner er opsat i forbindelse med implementering af bølge 4:  
 • CO10                                        Farmakonomer og defektricer – månedslønnet
 • CO10                                        Farmakonomer og defektricer – timelønnet
 • OAO                                          Laboranter - Månedslønnet
 • OAO                                          Social- og Sundhedsassistenter eller Sygehjælper
 • OAO                                          Studerende
 • AC                                             Farmaceut
 • AC                                             Læge
 • AC                                             Læge på Sundhedsministeriets område
 • AC                                             Afdelingslæger
 • AC VIP                                       Sektorforskning - Ph.d.-stipendiater
 • AC VIP                                       ABM - Seniorforsker
 • AC VIP                                       ABM - Seniorrådgiver
 • AC VIP                                       ABM - Videnskabelig assistent
 • AC VIP                                       ABM - Forskningsprofessor
 • AC VIP                                       ABM - Postdoc
 • AC VIP                                       ABM - Forsker
 • AC VIP                                       ABM - Forskningsprofessor MSO
 • AC VIP                                       ABM - Projektforsker
 • AC VIP                                       ABM - Projektseniorforsker
 • AC VIP                                       Musikkons - Adjunkt
 • AC VIP                                       Musikkons - Lektor
 • AC VIP                                       Musikkons - Professor
 • AC VIP                                       Musikkons - Professor MSO
 • AC VIP                                       Musikkons – Studieadjunkt-lektor
 • AC VIP                                       Musikkons - Gæstelektor
 • AC VIP                                       Musikkons - Gæsteprofessor
 • AC VIP                                       Scenekunst - Adjunkt
 • AC VIP                                       Scenekunst - Lektor
 • AC VIP                                       Scenekunst - Studielektor
 • AC VIP                                       Scenekunst - Professor
 • AC VIP                                       Scenekunst - Professor MSO
 
Opdaterede skabeloner
Nedenstående skabeloner er i forbindelse med implementering af bølge 4 blevet opdateret og erstatter to tidligere tjenestemandsskabeloner: 
 • Tjenestemænd                           Følgebrev Tjenestemand Varig
 • Tjenestemænd                           Følgebrev Tjenestemand Prøve
 • Tjenestemænd                           Følgebrev Tjenestemand Åremål  
 
Skabelonerne kan findes på Campus i gruppen "Ansættelsesskabeloner i Statens HR". Her findes dokumentet ”Tjenestemænd og skabeloner”, som opridser anvendelsen af tjenestemandsskabelonerne.

Drift og support

 

Det er tid til at tjekke Diskrepansrapporten

Næste frist for indrapportering til Statens Lønsystem er tirsdag den 7. juni klokken 14, og det er derfor tid til at gennemgå Diskrepansrapporten for afvigelser mellem Statens Lønsystem og Statens HR.
 
Afvigelser kan opstå, når der er foretaget ændringer i et af systemerne, som kræver godkendelse i det andet.
 
Det kan for eksempel dreje sig om fremdaterede ændringer til arbejdstid. Det er institutionens ansvar at følge op på Diskrepansrapporten, som nu ligger tilgængelig på SFTP-sitet
» Se en oversigt over kommende lønkørsler her
 
 

Følg med i driftstatus

Driftstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen