Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Gå-hjem-møde om fejlhåndtering d. 22. juni

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 14.00-15.00 afholder Statens HR igen et gå-hjem-møde vedrørende fejlhåndteringsmodulet.
 
På mødet vil vi gennemgå udvalgte fejl i modulet. I er velkomne til at melde ind i Serviceportalen, hvis I ønsker, at specifikke fejl tages op på mødet.
 
Mødet henvender sig til HR-medarbejdere samt lokaladministratorer, og I kan henvende jer til jeres driftsansvarlige for at få videresendt indkaldelsen til mødet.
 
Mødet er ikke obligatorisk.
 
 

Bedre håndtering af fratrædelser i integrationen mod SLS

Integrationslogikken der håndterer fratrædelser mod Statens Lønsystem forbedres, således at eksisterende årsager til fratrædelse (AKKO) i Statens Lønsystem afgrænses, når der laves en fratrædelse i Statens HR, såfremt der er overlap mellem datoerne.
 
I praksis betyder det, at hvis der i Statens Lønsystem allerede er registreret en AKKO, hvis slutdato overlapper med den nye fratrædelsesdato i Statens HR, så vil AKKO i Statens Lønsystem ændres, så den kun gælder indtil fratrædelsesdatoen, der nu overføres fra Statens HR.
 
Ændringen forventes at reducere mængden af integrationsfejl mod Statens Lønsystem.
 
Ændringen træder i kraft den 16. juni 2022.
 
 

Ny proces for at ændre værdier på afdelinger

Når der i dag ændres på konteringsfelterne (delregnskab, stedkode eller administrativt tjenestested) på en afdeling, skal der altid efterfølgende gennemføres en ”Tom masseopdatering” for at sikre, at data opdateres korrekt i Statens Lønsystem.
 
Denne proces justeres en smule, så brugeren i masseopdateringen skal angive en handlingsårsag, der svarer til den ændring, der er foretaget på afdelingen.
 
I skærmbilledet for ”Opret masseændring af ansættelsesforhold” vil der under feltet ”Handlingsårsag” nu være angivet hvilken type ændring, der er foretaget på afdelingen og som skal vælges her. Denne ændring i forretningsgangen er opdateret i vejledningen ”Tom masseopdatering ved indirekte ændringer” for lokale administratorer.
» Her kan du finde brugervejledninger til Statens HR
 
 

Forbedret integrationslogik ved tilbagetrækning af fratrædelser mod SLS

Tilbagetrækning af fratrædelser i Statens HR kan nu udføres på et hvilket som helst tidspunkt, hvorefter integrationen sørger for, at fratrædelsen også fjernes i Statens Lønsystem med det samme.
 
Dette er en forbedring i forhold til den nuværende logik, hvor tilbagetrækningen enten skal håndteres i Statens HR dagen før den eksisterende fratrædelse træder i kraft, eller ved at anmode Statens Administration om at håndtere dette udenom Statens HR.
 
Ændringen træder i kraft den 16. juni 2022.
 
 

Nye skabeloner

De sidste skabeloner vedrørende bølge 4 er sat op, og er dermed tilgængelige i Statens HR.
  • Åremål og chefaftaler                 Chefer på rammeaftale (ej åremål)
  • CO10                                        Forsorgsassistent til Kriminalforsorgen
  • AC VIP                                      UNI & KADK Undervisningsassistenter
Bekræftelse på anmodning om ansøgt afsked for tjenestemænd er sat op under Ændringsbreve > Bekræftelse af opsigelse, hvor det har sin egen fane ved siden af Bekræftelse på opsigelse for overenskomstansatte.
  • Bekræftelse af opsigelse             TJ Bekræftelse på anmodning om ansøgt afsked  
Opdateret skabelon
  • OAO                                         Studentermedhjælper

Drift og support

 

Opdatering af Statens HR d. 15. juni

Den 15. juni 2022 bliver integrationsplatformen på Statens HR opdateret, hvilket betyder, at løsningen ikke må benyttes fra onsdag den 15. juni klokken 16 til torsdag den 16. juni klokken 6.
 
 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen