Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
23/06/2022

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar.   
 
Løn fra denne kørsel er til disposition torsdag d. 30. juni 2022.
 
» Gå til Løninformation nr. 12 fra LG 07/2022, 2. lønkørsel

Er jeres kontaktoplysninger på lønsedlen korrekte?

Det er muligt via Brugerstyring Løn (BSL) at opsætte kontaktoplysninger til den relevante HR-afdeling, således at kontaktoplysningerne fremgår af medarbejdernes lønsedler.
 
Kontaktoplysningerne er på lønsedlen placeret under arbejdspladsens adresseoplysning øverst til venstre på første side, og omfatter kontakt, telefon og mail. Det anbefales, som en service til medarbejderen, at udfylde de tre kontaktoplysningsfelter i BSL, således at medarbejderen kan få kompetent rådgivning og relevant svar på de henvendelser, de måtte have til deres lønseddel og løn i øvrigt. Hvis ikke de tre kontaktfelter udfyldes i BSL vil alle felterne på lønsedlen være helt blanke.
Lønseddel eksempel
» Vejledning: Opsæt kontaktoplysninger på lønsedlen

Ny beregning af indefrosne feriemidler for lønmodtagere på barsels- og adoptionsorlov med delvis løn

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har på baggrund af en henvendelse præciseret beregningsmetoden for beregning af indefrosne feriemidler for lønmodtagere, der har haft barsels- og adoptionsorlov med delvis løn i indefrysningsperioden. Det betyder, at lønmodtagere der i indefrysningsperioden har haft barsels- og adoptionsorlov med delvis løn, har fået afregnet for lidt indefrosne feriemidler.
 
STAR har oplyst, at der kun skal ske reduktion for afholdt ferie i de perioder hvor lønmodtageren har modtaget fuld løn. Der skal således ikke ske reduktion af den løn, der er indberettet i henhold til § 2, stk. 3 i Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler (LFM-loven). Vi ændrer derfor til 2. lønkørsel i juli beregningen af de indefrosne feriemidler for lønmodtagere på barsels- og adoptionsorlov med delvis løn.
 
Læs mere i Løninformationen omkring den løntekniske rettelse.

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus