Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
08/07/2022

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar.   
 
Løn fra denne kørsel er til disposition fredag d. 15. juli 2022.
 
» Gå til Løninformation nr. 13 fra LG 08/2022, 1. lønkørsel

Status på valgfrie opsætningsmuligheder på lønsedlen

Der er mulighed for, lokalt i de enkelte institutioner, at foretage tilpasninger af medarbejdernes lønsedler i forhold til en engelsk version og tilvalg af ferie/omsorgsregnskab.
 
Der kan for den enkelte medarbejder tilvælges en engelsk version af lønsedlen. Opsætning af den engelske lønseddel foretages på medarbejderniveau i henholdsvis SLS og HR-Løn. Den engelske lønseddel har især været et stort ønske fra universiteterne, og således tegner universiteterne sig tilsammen for 94% af de knap 1.800 engelske lønsedler i juni måned. Det er forventningen, at antallet af engelske lønsedler vil stige, over tid, i takt med udbredelse af kendskabet til den engelske version af lønsedlen.
 
Se Løninformation nr. 19/2021(pdf) – Ny løndele – for beskrivelse af opsætning af engelsk lønseddel i henholdsvis SLS og HR-Løn.
 
Det er muligt for den enkelte institution, at tilvælge visning af ferie- og omsorgsregnskab for alle medarbejdere i institutionen. Oplysningerne til ferie- og omsorgsregnskabet hentes fra fraværsmodulet i SLS (FRAV). Der kan kun vises et korrekt og opdateret ferie- og omsorgsregnskab, hvis der sker en løbende månedlig opdatering af fraværsoplysninger i FRAV.
 
På nuværende tidspunkt har 44 institutioner valgt en opsætning som sikre visning af ferie- og/eller omsorgsregnskab for deres medarbejdere.
» Se video med opsætning af ferie- og omsorgsregnskab på oes.dk

Statens Løn- og Pensionssystem ønsker alle en god sommer!

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus