Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
07/07/2022
 

Nyt fra Navision Stat

 
Denne mail er særligt til Navision Stat driftenheder og leverandører af fagsystemer.

Stærke adgangskoder på GIS Webservice kald

For at styrke sikkerheden opfordrer Navision Stat driftenheder til at benytte stærke adgangskoder for deres adgange til GIS Webservices.
 
Adgangskoden bør leve op til de generelle sikkerhedskrav:
  • bestå af minimum 15 karakterer
  • indeholde både store og små bogstaver
  • indeholde mindst ét tal
  • indeholde mindst et specialtegn, fx !, @, %, _, & m.fl.

Samtidig opfordrer vi til, at adgangskoden udskiftes mindst én gang årligt.

GIS webserviceintegrationen udveksler data mellem institutioners lokale fagsystemer og Navision Stat. Med en stærk adgangskode forebygges, at 3. part får uretmæssig adgang til Navision Stat.
 
 

Ny rettelse til Navision Stat transportlag

Vi har opdaget en fejl i valideringen ved modtagelse af elektroniske bilag. Det bevirker, at enkelte bilag ikke viderebehandles i Navision Stat.

Navision Stat frigiver derfor et nyt transportlag (version 50), der retter fejlen. Det nye transportlag er tilgængeligt på hjemmesiden under Installation og drift for både Navision Stat version NS9.8 og NS9.9.

Bemærk
I maj måned blev også frigivet et ændret transportlag (version 49). Det nye Navision transportlag, version 50, indeholder akkumulerede ændringer og derved også de rettelser, der lå i version 49.
 
På Økonomistyrelsens hjemmeside under Navision Stat Installation og drift > Patches kan du læse mere om rettelsen til transportlaget, og her finder du samtidig den nyeste version 50 af transportlaget.
» Find nyt transportlag under Navision Stat Installation og drift
 

Til institutioner, som fortsat benytter Danske Banks API-løsning

I oktober 2021 anbefalede Økonomistyrelsen første gang, at alle institutioner fremadrettet benytter Danske Bank’s webservice (DBWS) som betalingskanal. Vi kan dog se, at nogle institutioner fortsat benytter Danske Bank’s oprindelige API-løsning.
 
Som tidligere nævnt er API-løsningen under udfasning. Danske Bank vedligeholder ikke længere API-løsningen, ligesom Økonomistyrelsen heller ikke supporterer den længere. Institutioner, der stadig benytter API-løsningen, udsætter sig altså for en betydelig drifts- og sikkerhedsrisiko. 
 
Vi tilråder, at de pågældende institutioner snarest foretager skiftet til ny betalingskanal.
» Læs mere i nyheden og find link til vejledninger om overgang til DBWS