Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Opdatering af Statens HR i juli og august

I forbindelse med den nye barselslovgivning, der er trådt i kraft for børn født efter den 2. august 2022, har Statens HR fjernet de tidligere maksbegrænsninger for registrering af orlov. Dermed er det muligt at registrere barsel efter de nye regler. Kønsbegrænsninger, bortset fra graviditetsorlov, er ligeledes fjernet i forbindelse med barselsorlovstyperne.   
 
Statens HR bliver opdateret igen onsdag den 17. august. Opdateringen betyder, at løsningen denne dag ikke må benyttes i tidsrummet kl. 16.00-00.00.
 
 

Mere om bedre håndtering af fratrædelser

I vores nyhedsbrev den 15. juni beskrev vi i nyheden ”Bedre håndtering af fratrædelser i integrationen mod Statens Lønløsning”, hvordan integrationslogikken mod Statens Lønløsning blev ændret. Vi har efterfølgende fået tilbagemeldinger på, at der er usikkerhed om, hvad det betyder i praksis. Dette uddybes med nedenstående eksempel, da det også har indvirkning på sagsgangen mod Statens Administration ved indmelding af nogle typer fratrædelser.
 
Grundlæggende har ændringen betydet, at en medarbejder, der i Statens Lønløsning har en fremtidig AKKO registreret i Statens HR, automatisk får opdateret denne, hvis en ny fratrædelse tastes i Statens HR.
 
Eksempel:
Peter er ansat i en tidsbegrænset stilling, og HR-afdelingen har anmodet Statens Administration om, at der registreres en fratrædelse i Statens Lønløsning pr. 01-06-24. Fratrædelsen er ikke registreret i Statens HR, her har man evt. kun angive en ”forventet slutdato”.
 
Peter vælger imidlertid at opsige sin stilling, og stopper nu i stedet pr. 01-11-22. Den hidtidige praksis har været, at HR-afdelingen skulle sende en serviceanmodning til Statens Administration, om at medarbejderens fratrædelsesdato skal ændres i Statens Lønløsning, og derudover selv registrere den nye fratrædelsesdato i Statens HR. Hvis det kun var den nye fratrædelsesdato, der blev registreret i Statens HR, ville det have medført en integrationsfejl til Statens Lønløsning, fordi der allerede var registreret en anden fratrædelsesdato i Statens Lønløsning.
 
Med den nye forbedrede logik skal HR-afdelingen blot taste den nye fratrædelsesdato 01-11-22 på Peter i Statens HR, og så sørger integrationen for, at den gamle dato i Statens Lønløsning fjernes og erstattes af den nye. Det vil sige, at der ikke længere er behov for at melde ændringen om fratrædelsen i Statens Lønløsning til Statens Administration i dette scenarie.
 
Hvis du har spørgsmål til den nye logik, er du altid velkomne til at oprette en sag i serviceportalen via din superbruger eller lokaladministrator.
 
 

Gå-hjem-møde om datostyring den 29. august

Det første gå-hjem-møde efter ferien er planlagt til den 29. august kl. 14-15 og kommer til at handle om datostyring i Statens HR.
 
Indholdet der gennemgås vil være tilsvarende det, der gennemgås på lokaladministratoruddannelsen:
  • Hvad er datostyring i Statens HR?
  • Hvordan arbejder man med perioder, start- og slutdatoer og indirekte ændringer?
  • Datostyring i forhold til fremtidige fratrædelse
  • Hvilke konsekvenser kan datostyring have, hvis ikke man er opmærksom på det?
  • Datostyring og integration til Statens Lønløsning 
Mødet er særligt relevant for nye HR-medarbejdere, men også for erfarne HR-medarbejdere - eller lokaladministratorer i Statens HR, der føler sig usikre på, hvordan datostyring fungerer i det daglige arbejde med løsningen.
 
Hvis du har ønsker til særlige scenarier, der kan blive gennemgået til gå-hjem-mødet, bedes du sende dem i Serviceportalen via din superbruger eller lokaladministrator senest den 22. august, og vi vil i så fald se om vi kan nå at gennemgå dem til præsentationen.
 
Som sædvanlig har vi sendt indkaldelser til alle de driftsansvarlige, så I skal henvende jer til jeres institutions driftsansvarlige for at får videresendt indkaldelsen.
 
 

Møder i brugergruppen Rapporter

Før sommerferien blev der afholdt det 3. møde i brugergruppen for Rapporter. Det var et godt og givtigt møde med stort engagement, hvilket vi sætter stor pris på.  
 
Der er fokus på i 2022 at sikre relevante, nemt tilgængelige og korrekte rapporter i Statens HR til brug for HR medarbejdere. Teamet fra Statens HR præsenterede et oplæg til ny struktur for rapporter, så det bliver nemmere, at tilgå rapporterne og endvidere blev et oplæg på design og layout af rapporterne fremlagt.  
 
Gruppen drøftede oplæggene, og team Statens HR fik gode og nyttige input til strukturering af rapporter samt design og layout af rapporter. Disse input implementeres i det nuværende arbejde og forventningen er, at det vil kunne ses i Statens HR i løbet af efteråret.

Drift og support

 

Opdatering af Statens HR

Statens HR bliver opdateret onsdag den 17. august. Opdateringen betyder, at løsningen denne dag ikke må benyttes i tidsrummet kl. 16.00-00.00. 
 
 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen