Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Roadmap for Statens HR 2022

Statens HR har opdateret sin roadmap for 2022-2024, hvor man kan få et indblik i planer for udviklingstiltag og tilpasninger af løsningen. Roadmap er en produktkøreplan, som er tænkt som en service til institutioner, der anvender Økonomistyrelsens systemer. Der laves en roadmap for alle Økonomistyrelsens systemer, der er i drift.
 
Der tages forbehold for ændringer, især for opdateringer mere end 1 år frem i tiden.  
 
2. halvår 2022
Serviceanmodninger til SAM
To større projekter er etableret for bedre understøttelse af serviceanmodninger, der skal behandles i Statens Administration (SAM) samt for at skabe mere effektive sagsgange for HR-medarbejderne.
 
1) Det ene projekt medfører ændringer, så HR-medarbejdere fremadrettet får mulighed for at se og arbejde med hinandens sager fremsendt til SAM. Dette gennemføres i første omgang som pilot.
 
2) Det andet projekt er etableringen af automatisk oprettelse af oplysninger i serviceanmodninger ved ansættelse af nye medarbejdere, så HR-medarbejderne sparer tid i sagsbehandlingen af disse. På sigt kan ændringen måske også medføre mulighed for automatisering af serviceanmodninger i andre processer end ansættelse.  
 
Masseansættelser
Der arbejdes på at udvikle en service til understøttelse af masseansættelser i SHR, så det fremover bliver lettere for institutioner at oprette mange ensartede ansættelser med færre arbejdsgange end i dag.  
 
Søgemuligheder
Forbedring af søgefunktionalitet i SHR med introduktion af ”global søgefunktion”, der tillader bredere søgninger med hurtigere adgang til opstart af processer fra søgebilleder.  
 
Rapporter
Der er igangsat et større arbejde med forbedring og oprydning af eksisterende rapporter i SHR, hvilket bl.a. medfører mere standardiserede layouts samt lettere og mere overskuelig adgang til rapportmodulet. Fra slutningen af 2022 vil der fokuseres på udviklingen af nye rapporter til understøttelse af kundernes behov for adgang til data fra løsningen samt oprydning/forbedring af eksisterende rapporter. 
 
Data fra Statens HR til SIT AD
Et projekt er startet i samarbejde med Statens IT, der skal resultere i en forbedret integration af stamdata til SIT’s AD samt give mulighed for overførsel af flere informationer, fx ønsket oprettelsesdato for en medarbejder. I 2022 vil fokus være på ansættelsesprocessen og projektet forventes at fortsætte i 2023 med forbedringer til henholdsvis fratrædelsesprocessen og processen for opdatering af stamdata.  
 
Enklere masseopdatering
Der arbejdes med en forbedring i integrationen mod SLS, således at ændringer på konteringsoplysninger registreret på afdelinger i Statens HR altid overføres korrekt til SLS, uden behov for at HR medarbejderne skal udføre processen ”tom masseopdatering”.  
 
Forventet slutdato til SLS
Der er planer om at etablere en integration til SLS ved brugen af forventet slutdato i SHR, der fremadrettet vil medføre en automatisk registrering af en fratrædelse i SLS, hvilket længe har været efterspurgt af mange kunder.  
 
Effektmodulet
Der arbejdes med en tydeligere visning af afdeling og bestiller.  
» Læs mere om Roadmap for Økonomistyrelsens it-systemer her
 
 

Drift og support

 

Opdatering af Statens HR

Statens HR bliver opdateret onsdag den 17. august. Opdateringen betyder, at løsningen denne dag ikke må benyttes i tidsrummet kl. 16.00-00.00. 
 
 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen