Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Opdatering af Statens HR i august

Den 17. august blev der lagt en opdatering på Statens HR. Relevante ændringer i forbindelse med opdateringen gennemgås nedenfor.
 
Personsystemnummer (HCM-ID) genbruges nu også ved genansættelse via CPR-modulet
Genansættelse kan i Statens HR foretages via CPR-modulet (hvis medarbejderen har et aktivt CPR-nummer) eller ved at tilføje en ny arbejdsrelation til den tidligere medarbejder (hvis medarbejderen ikke har et aktivt CPR-nummer). Hidtil har genansættelse via CPR-modulet ført til, at medarbejderen fik tildelt et nyt personsystemnummer, hvilket ikke var tilsigtet. Dette er nu ændret således at en tidligere medarbejder, som bliver genansat ved hjælp af CPR-modulet, hvor CPR-nummeret automatisk valideres, fremadrettet vil få tildelt det samme personsystemnummer igen, ligesom hvis genansættelsen foregik udenom CPR-modulet. Vi opfordrer til altid at benytte ansættelse via CPR-modulet, når der er tale om personer, som har aktive CPR-numre. Se i øvrigt vejledningen i nedenstående link ”Ansættelse af medarbejder” afsnit F som behandler processen omkring genansættelse.
 
Fødselsdato på godkendelsesnotifikation
Der har været et ønske om at få medarbejderens fødselsdato til at fremgå af godkendelsesnotifikationerne for at HR2, som skal godkende, nemmere kan identificere den medarbejder, det omhandler. Med opdateringen er fødselsdatoen tilføjet de notifikationer, der benyttes til at godkende ændringer på ansættelsen samt fratrædelser.    
 
Engelske felter i ansættelsesnotifikationen er rettet til dansk 
Efter Oracleopdateringen i april var der desværre nogle felter i løsningens godkendelsesskabelon, som kom til at fremstå på engelsk, selvom den bruger der var logget på havde sin løsning sat op til dansk. Dette er nu rettet, så felterne igen er på dansk.    
 
Rettelse af fejl på godkendelsesnotifikationen
Der var en fejl som medførte, at den HR medarbejder som foretog en oprettelse, fejlagtigt kom til at fremgå som den nyansattes leder på godkendelsesnotifikationen. Dette slog ikke igennem i Statens HR, men fremgik blot på notifikationen. Denne fejl er nu rettet.  
 
Forbedret søgefunktionalitet ved stillinger
Søgefunktionaliteten ved stillinger er blevet forbedret således, at man kan søge efter dele af stillingsnavnet. Før ændringen skulle man skrive starten af stillingens navn fx ”HR Par” hvis man ville fremsøge en stilling der hed ”HR Partnere”. Nu kan man nøjes med fx at søge efter ”Par”.     
 
Forbedret visning af fejlbeskeder
Hvis der opstår en integrationsfejl, vil denne fremgå på HR-medarbejderens ”Oversigt over integrationsfejl” i fejlhåndteringsmodulet. I størstedelen af tilfældene er der en uddybende forklaring på fejlen i kolonnen ”Original besked”. Før opdateringen var der nogle af disse forklaringer, som ikke kunne læses fra oversigten og det hjalp ikke at lave mouseover. Det er rettet nu, så man både kan se hele teksten direkte på oversigten ved at lave mouseover, dvs. holde musen på den forklaring, man vil se. Derudover kan teksten læses, ved at man klikker på den specifikke fejlbesked, ved at klikke på personsystemnummeret (HCM-ID’et).
» Tilgå vejledningen Ansættelse af medarbejder
 
 

Første møde i brugergruppen 'Ansættelse'

Tirsdag den 16. august afholdt brugergruppen 'Ansættelse' sit første møde. Brugergruppen fik en god start med drøftelser af den fremtidige udvikling og konsolidering af Statens HR.
 
Økonomistyrelsen har afsluttet fjerde og sidste implementeringsbølge og har de næste tre år rettet blikket mod konsolidering og udvikling af Statens HR. Fokus er i første omgang på dem der bruger systemet mest nemlig HR-medarbejderne. Der er nemlig stor værdi i, at brugernes perspektiv er tydeligt repræsenteret i udviklingen af Statens HR. Udover at se hinanden i øjnene og forventningsafstemme hvordan arbejdet i brugergruppen skal udfolde sig, fik medlemmerne af gruppen også mulighed for at videndele i gruppen, hvor der bl.a. blev sparret omkring håndtering af sager ifm. ferie, hvor medlemmerne delte erfaringer med, at man kan overdrage sine sager i HR Sag til en kollega, når man går på ferie.
 
Brugergruppen blev også præsenteret for vejen fra prioriteret udviklingsønske til konkret forbedring i Statens HR. Og det er ikke altid en kort og hurtig vej. Typisk tager processen fra de første drøftelser og prioritering af udviklingsønsker over kravspecifikation og udvikling til test og release mellem 4-7 måneder. Forventningen er at brugergrupperne kan involveres i alle procestrin med undtagelse af udviklingsdelen, der ligger entydigt hos systemleverandøren. Udviklingen af Statens HR er således en langsigtet proces, som indebærer prioritering og kvalificering af udviklingsønsker gennem brugerinvolvering og en planlægning og udvikling i samarbejde med leverandøren. 
 
Hvis man er interesseret i at følge med i de planlagte udviklingstiltag og tilpasninger i Statens HR (og de andre fællesstatslige it-systemer), så kan man orientere sig i Roadmap for Økonomistyrelsens it-systemer i linket nedenfor.
 
Formålet med brugergrupperne er at sikre brugerperspektivet inddrages i den videre udvikling af Statens HR, herunder justeringer, ændringer og forbedringer af løsningen. Konsolideringen af Statens HR skal således ske i et tæt samarbejde med brugerne, og brugergrupperne er en del af dette samarbejde. Målet og ambitionen er en tæt, agil og dynamisk brugerinvolvering. Brugergrupperne skal fungere som repræsentanter for samtlige brugere af løsningen og sikre, at den løbende udvikling af Statens HR sker til gavn for alle brugere. Ambitionen med brugergrupperne er, at vi forbedrer brugertilfredsheden med de elementer og delprocesser i Statens HR, som brugergrupperne har arbejdet med.
 
» Se roadmap

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret.
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen